Proves lliure de batxillerat per a majors de 20 anys- convocatòria 2013-14

La finalitat d’aquesta prova lliure és facilitar l’accés de les persones majors de 20 anys al títol de Batxiller.

Convocatòria 2013-14

El termini d’inscripció serà de dia 10 al 21 de febrer, ambdós inclosos, en els centres on es faran les proves.

La prova es durà a terme els dies 1, 2, 3 i 4 d’abril.

Es convoquen les proves corresponents a les següents modalitats:
a) Arts: via d’Arts plàstiques i via d’Arts escèniques.
b) Ciències i Tecnologia.
c) Humanitats i Ciències Socials.

Lloc de realització
La prova es desenvoluparà en els centres següents:
- A Mallorca: IES Ses Estacions
- A Menorca: IES Joan Ramis i Ramis
- A Eivissa: IES Santa Maria d’Eivissa

Requisits de participació
Podran participar en aquesta prova totes les persones que acreditin els següents requisits:

a) Tenir més de vint anys.
b) Ser resident a les Illes Balears.
c) Estar en possessió del títol de Graduat en educació secundària obligatòria o qualsevol altre títol equivalent o homologable a efectes acadèmics.
d) No estar en possessió del títol de batxiller regulat a l’article 37 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació o qualsevol altre títol declarat equivalent a tots els efectes.
e) No estar matriculat en els ensenyaments de batxillerat en qualsevol de les seves modalitats o règims.

Models d’examen

MATRÍCULA AMB ORGANITZACIÓ TEMPORAL ESPECIAL- Febrer 2014. Formació Professional Grau Superior

FP

Els cicles de formació professional amb matrícula amb temporalització especial de doble període, són cicles que divideixen els mòduls anuals en dos grups. Uns es cursaran de setembre a gener i d’altres que es cursaran de febrer a juny.

S’obri la matrícula a cada un dels dos períodes al setembre i al febrer respectivament.
L’oferta del més de febrer queda vinculada a que hi hagi places disponibles, ja que els alumnes al més de setembre es poden matricular dels mòduls que comencen a setembre i febrer a l’hora.

Els requisits d’accés son els mateixos per qualsevol CF de Grau Superior.

Tota la informació la podeu trobar a la Resolució de la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de 24 de gener de 2014 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d’admissió i de matrícula a determinats cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s’imparteixen mitjançant una organització temporal especial, durant el curs escolar 2013-2014 (pendent de publicar)

Oferta Formativa

EOC31 GS Projectes d’edificació. IES Politècnic
EOC32 GS Projectes d’obra civil. IES Politècnic
HOT31 GS Gestió d’allotjaments turístics. IES Calvià
HOT 32 GS Agències de viatges i gestió d’esdeveniments. IES Juníper Serra

Calendari del 2n període curs 2013/14
Presentació de la sol·licitud d’admissió i de la documentació al centre educatiu: Del 3 de febrer al 5 de febrer

La DGOIFP realitza el sorteig de lletres per al desempat 6 de febrer

Publicació de la llista provisional de persones admeses 7 de febrer

Reclamacions, rectificacions i revisions a la llista provisional de persones admeses 7,10 i 11 de febrer

Publicació de les rectificacions i la resolució de les reclamacions 12 de febrer

Publicació de la llista definitiva de persones admeses 13 de febrer

MATRÍCULA AL CENTRE EDUCATIU 13 i 14 de febrer

Presentació de sol·licituds fora de termini Del 5 de febrer al
12 de febrer
INICI ACTIVITATS LECTIVES 17 de febrer
Adjudicació i matrícula de les places que restin vacants Fins dia 24 de febrer

 

Més informació punxant aquí

ESCOLA D’ADULTS. CEPA ARENAL. Informació matrícula segon quadrimestre 2013-14

UNIVER~1

Matrícula del segon quadrimestre -Febrer 2014

MATRÍCULA A S’ARENAL: A la seu del CEPA -carrer Dídac Zaforteza núm. 7-

Dies 10 i 12 de febrer: matrícula d’antics alumnes d’ESPA al centre (del primer quadrimestre o dels cursos anteriors)

Horari: de les 10 a les 13 i de les 17 a les 20 hores

Documentació que cal aportar: cap (només 20€ en concepte de material didàctic)

Dies 12, 13, i 14 de febrer: matrícula de nous alumnes d’ESPA i dels cursos d’informàtica, Ioga, Tai-txi i Gimnàstica (places limitades)

Horari: de les 10 a les 13 i de les 17 a les 20 hores

Documentació que cal aportar: fotocòpia del DNI, una foto de carnet i 20 € en concepte de material didàctic.

Els nous alumnes d’ESPA, a més, han de portar una certificació acadèmica de notes d’ESO expedida pel darrer centre on cursaren estudis.

HORARIS DE MATRÍCULA A LLUCMAJOR – Lloc: CEIP sa Marina:

Dies 10, 12, 13 i 14 de febrer de 17 a 20h: matrícula de l’oferta educativa del CEPA que s’imparteix a Llucmajor (al CEIP sa Marina): ESPA 1.2 (equivalent a 2n d’ESO), Català B2, Informàtica, Ioga, Gimnàstica

Documentació que cal aportar: fotocòpia del DNI, una foto de carnet i 20 € en concepte de material didàctic.

Per més informació:

Voluntariat a l’estranger: acció social i una manera de millorar l’idioma

La motivació per ser voluntari depen de cada persona. El que és bàsic, emperò, és la motivació per formar part d’un projecte que beneficii a la comunitat. Molts són els organisme que ofereixen programes de voluntariat a l’estranger que, a més de donar-te la possibilitat de prendre part d’un projecte social, et permetran millorar l’idioma del país escollit. Estam parlant de programes com Servei de Voluntariat Europeu, Programa de Voluntariat de Nacions Unides, Joves Cooperants…

En el link adjunt trobaràs una informació genèrica de totes aquestes accions. Clica aquí si en vols saber més.

Per saber-ne més no dubtis en contactar amb nosaltres, al CIJ. Ens trobaràs cada matí, de 9’00 a 14’00 hores, de dilluns a divendres, al carrer Jaume I núm. 7 -Llucmajor- o al telèfon 971 662 512. I encara t’ho posam més fàcil: cij@llucmajor.org

Tens una vocació? Discjòquei, còmic, fotografia, audiovisuals,… Converteix-la en una professió

T’agradaria ser discjòquei?

O és que la teva vocació és el còmic? Els curtmetratges? L’animació? O la fotografia?

BANNER BECAS CEF

Informa’t de com aconseguir una de les 6 beques per a estudiar gratis el primer curs de formació professional a l’Escola CEF. El CEF Escola d’imatge i so convoca per primer cop el seu programa de beques TENGO FUTURO per a joves de 16 a 29 anys -cumplits abans del 31/12/2013- residents a les Illes.

Dimecres 5/06/2013 a les 18 h, al CIJ de Llucmajor, Jaume I núm. 7 -biblioteca- XERRADA INFORMATIVA.
Més informació al 971 662 512 o a cij@llucmajor.org