QUI I COM POT CONSTITUIR-SE UNA A J?

Una associació es pot considerar constituïda des del moment en què la gent es reuneix amb la voluntat de fer coses amb uns fins en els quals està basada l’associació.  Però aquesta reunió i declaració d’intencions s’ha de protocolaritzar. I això què vol dir?  Tot seguit vos ho anirem explicant.

 Poden formar part de les associacions juvenils totes les persones amb una edat compresa entre els catorze anys complerts i els trenta sense complir.

La primera reunió, en la qual es decideix formar l’associació, és l’assemblea constituent. Cal definir de forma clara què es vol aconseguir, els objectius concrets, les bases de funcionament i com dur-los a terme. L’acta d’aquesta assemblea és la què dóna constància d’aquests fets. És el que se coneix com a acta fundacional . Continua llegint