banner_SOIB_competències_clau-06

 

Procediment d’acreditacions de competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de la formació d’aquestes qualificacions. Sol·licitud: de l’1 al 21 de setembre. Convoca: Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears.

http://www.caib.es/sites/iqpib/ca/convoatoria_23juny17/

 

Calendari de proves de competències clau

competencies23

 

Dates de proves de competències clau (perquè les persones que no tenen la titulació requerida puguin accedir als certificats de professionalitat de nivell 2 i 3) a centres d’educació per a persones adultes (CEPA).

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2558995&coduo=1464&lang=ca