Accés als CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Hi ha dues vies d’accés als cicles formatius de grau mitjà:

a) Accés directe:

  •  Amb el títol de graduat en educació secundària. Títol de tècnic auxiliar. Títol de tècnic. Haver superat 2n de BUP 1r cicle REM. Haver superat 3r curs del Pla de 1963 d’arts i oficis o el 2n de comuns experimentals.
  • Haver superat altres estudis declarats equivalents a efectes acadèmics amb alguns dels anteriors.

b) Accés amb prova:

  • Certificat d’haver superat la prova d’accés a cicles de grau mitjà. Certificat d’haver superat la prova singular d’accés. Certificat d’haver superat la prova d’accés a cicles de grau superior. Certificat d’haver superat la prova d’accés a cicles d’ensenyaments d’arts plàstiques i disseny. Certificat d’haver superat la prova d’accés als estudis superiors de disseny. Certificat d’haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.
  • Altres documents que l’Administració educativa reconegui com a vàlids.