Prova lliure per a l’obtenció del títol de Batxiller per a majors de 20 anys

 

La prova lliure per a l’obtenció del títol de Batxillerat per a persones majors de 20 anys és una opció que cal  tenir en compte per a tots aquells alumnes que en el seu moment van començar els ensenyaments de batxillerat i no els van finalitzar, ja que es preveu el reconeixement de les matèries ja superades, de tal manera que aquests alumnes només s’hauran d’avaluar de les assignatures que no tenguin aprovades (tal com se senyala al tríptic adjunt). Aquesta possibilitat es mantindrà també per a les matèries superades en altres convocatòries de prova lliure.

 

Els requisits són tenir 20 anys o més i no estar matriculat en ensenyaments de batxillerat en qualsevol de les seves modalitats (presencial, nocturn i a distància) en el moment de la prova. En cas d’estar matriculats, s’haurien de donar de baixa.

 

 

Per a més informació us podeu adreçar al Servei d’Aprenentatge Permanent (tel. 971177525)  i també en aquest enllaç.

Batxillerat. EDUCACIÓ SECUNDÀRIA POST OBLIGATÒRIA.

El BATXILLERAT és el nivell educatiu posterior a l’ESO; comença a partir dels 16 anys i fins als 18. S’estructura en dos cursos (1r i 2n de batxillerat), i hi ha la possibilitat de fer-lo en un màxim de 4 anys.

Hi ha 5 modalitats de batxillerat: artístic, tecnològic, ciències de la natura i de la salut, humanitats i ciències socials.

Hi ha unes matèries comunes a totes les modalitats de batxiller i matèries específiques de cadascun.

En acabar s’obté el títol de batxillerat en la modalitat cursada.

Un cop acabats aquests estuds, es pot accedir directament a qualsevol cicle formatiu de grau superior o fer la prova d’accés per cursar estudis superiors (universitaris).
També es pot accedir al món laboral.

A Llucmajor se poden seguir estudis de batxillerat als següents centres:

 

ESO. Educació Secundària Obligatòria

Els estudis d’ESOEducació Secundària Obligatòria s’inicien a partir dels 12 anys i s’allarguen fins als 16. Es tracta d’un nivell d’ensenyança oligatori i s’estructura en quatre cursos.

En acabar s’obté el títol de GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (*)

Un cop acabats els estudis d’ESO, es pot accedir a qualsevol modalitat de BATXILLERAT o i/o als CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ. També es pot accedir al món laboral.

A Llucmajor se poden seguir estudis d’ESO als següents centres: Continua llegint