Jornades de Portes Obertes a la UIB

 

 

logo-uib

Aquestes jornades estan obertes a totes aquelles persones interessades per estudiar a la Universitat i que tenen els requisits suficients per fer-ho.

Els objectius d’aquestes jornades són:

 • Oferir informació acadèmica, detallada i específica dels estudis de grau que s’imparteixen a la UIB, de la metodologia docent i de la gestió administrativa.
 • Ajudar els estudiants potencials a escollir el seu futur.
 • Donar a conèixer als estudiants potencials les instal·lacions, els serveis de què disposa la UIB i els recursos que es posen al seu abast.
 • Permetre que els futurs estudiants gaudeixin de l’ambient universitari mitjançant un ampli ventall d’activitats diverses.

  Destinataris

  • Estudiants de 2n de batxillerat i cicles formatius de grau superior
  • Més grans de 25, 40 i 45 anys
  • Estudiants i titulats universitaris

  Dates

  Els dies 24 i 31 de març de 2017 de 9.30 a 13 hores.

  • Estudiants de centres d’educació secundària de Mallorca tenen un dia assignat
  • Altres persones interessades (Més grans de 25, 40 i 45 anys, estudiants i titulats universitaris): dies 24 i 31 de març de 2017

MÉS INFORMACIÓ:

http://seras.uib.cat/portesobertes/

 

ACCÉS UNIVERSITAT-DES DE CF GRAU SUPERIOR o equivalent

Les persones que tenen el títol de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d’arts plàstiques i disseny, tècnic esportiu superior o títols equivalents poden accedir als ensenyaments universitaris oficials de grau sense necessitat de fer cap prova; la seva nota d’accés és la qualificació mitjana del cicle formatiu de grau superior cursat (entre 5 i 10 punts) i que té validesa indefinida.

Ara bé, per a l’admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau en els quals el nombre de places sigui limitat, els estudiants podran presentar-se a la fase específica de la prova d’accés a la universitat per millorar-ne la nota.

Per tant, aquesta fase específica, de caràcter voluntari, ofereix la possibilitat de millorar la nota per obtenir plaça en un determinat estudi, sempre i quan les matèries examinades compleixin els següents requisits: 

 • que siguin matèries superades (amb una puntuació igual o superior a cinc punts);
 • que les matèries estiguin vinculades a la branca de coneixement en què s’inscriu el títol de grau al qual es vol accedir.

Les qualificacions de les matèries de la fase específica tenen validesa per als dos cursos acadèmics següents.

                Més informació sobre la prova específica voluntària AQUÍ.