MÉS GRANS DE 25 ANYS

Pots utilitzar aquesta via d’accés a la Universitat si tens  25 anys o els cumpleixes abans de l’1 d’octubre de l’any de la convocatòria. Queden exclosos de poder fer la prova les persones que compleixin qualsevol requisit general d’accés (titulació universitària oficial, titulació de tècnic superior de formació professional, d’arts plàstiques i disseny o de tècnic esportiu superior, i les que tinguin superada la prova d’accés ala Universitat).

Per saber-ne més sobre la prova d’accés i models d’exàmens pitja AQUÍ.

Has de saber que l’Escola d’Adults de Llucmajor prepara per aquesta prova d’accés, en concret la part comuna. Entra en aquest enllaç i ho podràs consultar