Bo Lloguer Jove – Illes Balears

El Bo Lloguer Jove és uns subvenció per facilitar el gaudi d’un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d’ús a les persones joves amb escassos mitjans econòmics.

Es preveu que es pugui demanar a principis d’agost

REQUISITS

1. EDAT: Màxim 35 anys (al moment de la sol·licitud)

2. NACIONALITAT:

– espanyola

– membre UE o Suïssa

– estrangers no comunitaris, amb permís de residència i amb residència regular a les Illes Balears

3. TITULARITAT del contracte de lloguer de l’habitatge de residència permanent i regular,
de renda mensual inferior a 900€

* No es consideraran beneficiaris les persones titulars que ells o els seus convivents tenguin tant de consanguinitat com d’afinitat amb l’arrendador:

· 1r grau de parentiu[pares, fills + cònjuges d’aquests]

· 2r grau de parentiu[germans, padrí-na, nets + cònjuges d’aquests]

·

4. INGRESSOS de la unitat de convivència no superiors a 3 vegades l’IPREM (24.318€)
(caselles 435 + 460 de l’IRPF corresponents a la base imposable general i la d’estalvi)

INCOMPATIBILITATS

El Bo Lloguer Jove no serà compatible amb cap altra ajuda per al lloguer que pugui concedir qualsevol altra administració o entitat pública.

Només s’exceptuaran els casos en què els beneficiaris:

– Que tenguin consideració d’especialment vulnerables

– Perceptors de prestacions no contributives de la Seguretat Social

– Perceptors de l’ingrés Mínim Vital

En els casos que s’exceptua la incompatibilitat, la suma de les ajudes rebudes no podrà superar l’import de la renda mensual de lloguer.

MÈTODE DE PRESENTACIÓ EXCLUSIVAMENT TELEMÀTIC

Per a presentar la sol·licitud, s’haurà de disposar de:

– DNI electrònic o certificat digital o clau PIN

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

– Document Nacional d’Identitat dels titulars del contracte (NIF, NIE o Passaport).

– Document acreditatiu de representació, si escau.

– Contracte de treball (treballadors per compte d’altres).

– Alta d’activitat empresarial (autònoms).

– Informe de vida laboral de la TGSS.ENLLAÇ

– Còpia completa del contracte de lloguer en vigor.

– Referència cadastral de l’immoble objecte del contracte de lloguer.ENLLAÇ

– Certificat de qualsevol Registre de la Propietat, acreditatiu i vigent de no tenir titularitats registrals en tot el territori nacional (certificat d’Índexs).ENLLAÇ

– Justificants bancaris vàlids del pagament de les rendes mensuals (els pagaments en efectiu no son vàlids).

– Autorització per a la consulta telemàtica de dades personals o econòmiques.

– Declaració responsable.

➕info: https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=5302204&coduo=199&lang=ca

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s