Borsa de treball guardamolls auxiliar PORTS IB

Concurs per formar part d’una borsa de treball de personal laboral no permanent en la categoria professional de guardamolls auxiliar per a les illes de Mallorca i Menorca

🗓🗓 El termini de presentació de les sol·licituds és de deu dies hàbils comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el web de Ports de les Illes Balears (BOIB núm. 60 de 7 de maig de 2022: fins dia 20/05/2022

➕ info: https://www.portsib.es/ca/paginas/inici/recursos-humans/bolsines

Entre d’altre requisits, es demana:

— Estar en possessió del títol de graduat/ada en educació secundària, graduat escolar, tècnic/a de grau mitjà corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic/a especialista corresponent a formació professional de primer grau, o títol equivalent. En el supòsit de
titulacions expedides a l’estranger, s’ha d’aportar l’homologació corresponent del Ministeri d’Educació i Formació Professional.
— Estar en possessió de l’autorització federativa en vigor per al maneig d’embarcacions d’esbarjo a motor de fins a 6 metres d’eslora i 40 kW de potència màxima, en navegacions de llum diürna i en àrees delimitades per la capitania marítima, o de la llicencia de
navegació.
— Estar en possessió del certificat B1 de coneixements de llengua catalana

Borsa extraordinària de personal funcionari interí de la categoria policia local Ajuntament de Llucmajor

Aprovació de la convocatòria i les bases que han de regir les proves selectives per a la creació, mitjançant concurs, d’una borsa extraordinària de personal funcionari interí de la categoria policia local Ajuntament de Llucmajor

🗓 El termini per presentar les sol·licituds és de deu (10) dies hàbils comptadors a partir del dia següent a la publicació de la corresponent convocatòria en el BOIB 👉 BOIB núm. 56 de 28/04/2022

Bases:

https://intranet.caib.es/…/aprovacio-de-la-convocatoria…

 Borsa extraordinària de treball de personal laboral d’educador/a- Ajuntament de Llucmajor

PUblicaca la convocatòria i les bases que han de regir les proves selectives per a la creació, mitjançant concurs, d’una borsa extraordinària de treball de personal laboral d’educador/a Ajuntament de Llucmajor

🗓🗓 El termini per presentar les sol·licituds és de deu (10) dies hàbils comptadors a partir del dia següent a la publicació de la corresponent convocatòria en el BOIB 👉 BOIB núm. 56 de 28/04/2022

Bases:

https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2022/11559/660022/aprovacio-de-la-convocatoria-i-les-bases-que-han-d

Tècnic/a de càlcul, atenció telefònica i informació nàutica-SOIB


📌📌Dues places de tècnic/a de Càlcul Atenció Telefònica Informació Nàutica (Balears) Núm. oferta 04 2022 001860

Entitat:
Tecnologías y Servicios Agrarios SA SME MP

🗓🗓 Inscripcions obertes fins 22/04/2022 a: https://intranet.caib.es/accforfront/principal.xhtml…

Funcions:
– Atenció telefònica als navegants per informar i facilitar el fondeig a les Illes Balears, en compliment de la legislació vigent relativa a la protecció de Posidònia oceànica.

– Informar sobre l’aplicació informàtica de Posidonia App.

– Redacció d’informes i taules Excel.

Consulta els requisits i les condicions

Informació general
Requisits
Condicions

Tècnic-a superior d’assessorament lingüístic

📌 Diverses convocotòries de selecció obertes al GOIB de tècnic-a superior d’assessorament lingüístic per a diferents conselleries

Requisits genèrics:

 • Estudis universitaris de segon cicle o grau (branca d’arts i humanitats o de ciències socials i jurídiques)
 • Català (C2)
 • Català (LA)

🗓 Termini de sol·licituds obert fins dia 31/03/2022 a Ofertes públiques d’ocupació del SOIB:https://soib.es/oferta-publica-ocupacio/

Una plaça de SOCORRISTA- CAIB/SOIB

Núm. oferta 04 2022 001302

✅ Ocupació: Socorrista- 1 plaça

✅ Requisits:

 • No cal titulació acadèmica
 • Formació i carnet de socorrista
 • Català A2

✅ Entitat:
Comunitat Autònoma de les Illes Balears

🗓 Inscripció fins dia 22/03/2022 a l’enllaç https://soib.es/oferta-publica-ocupacio/

✅ ✅ Descripció de la feina:
Són els treballadors o treballadores que, en possessió del certificat d’escolaritat o de la formació laboral equivalent i del carnet de socorrista, amb coneixements corresponents i responsabilitat directa, executen tasques relacionades amb l’ajuda, l’auxili i el compliment de les normes de comportament de les persones usuàries en les instal·lacions esportives, la realització de les quals requereix atenció especial.

➕ informació:

INFORMACIÓ GENERAL
REQUISITS
CONDICONS

Oferta pública SOIB: 1 plaça Auxiliar administratiu-va

Núm. oferta 04 2022 001212 Convocatòria ofertes públiques SOIB

Ocupació
✅ Auxiliar administratiu/va -Comunitat Autònoma de les Illes Balears
✅1plaça

📍 Lloc de feina: Felanitx

🗓 Data fi sol·licituds: 18/03/2022 en línia a: https://intranet.caib.es/…/principal.xhtml;jsessionid…

✅ Funcions
Realitzen tasques d’oficina o de despatx de caràcter senzill com correspondència, arxiu, càlcul, confecció de documents, registres i d’altres anàlegs, i també informen les persones usuàries i manegen eines ofimàtiques.

➕ info:

Dades generals

Requisits
Condicions

Obert termini inscripció plaça AODL Perfil econòmic- SOIB/Ajuntament de Llucmajor

Núm. oferta 04 2022 001207

Ocupació
AODL Perfil econòmic Ajuntament de Llucmajor

✅ Requisists:

Nivell acadèmic

 • Nivell acadèmic: Ensenyament universitari segon cicle o grau (Diplomatura Arts i Humanitats, Ciències Socials i Jurídiques o equivalent)
 • Català (B2)
 • Coneixements d’ofimàtica

🗓 Data fi sol·licituds17/03/2022 a https://intranet.caib.es/…/principal.xhtml;jsessionid…

✅ Funcions
– Executar el Pla estratègic d’Ocupació Local

– Treballar de manera cooperativa entre l’Ajuntament i el SOIB

– Donar suport a l’area d’Ocupació

Informació general de la plaça
Requisits
Condicions de l’oferta

Procés selectiu places vacants POLICIA LOCAL-Ajuntament de Sóller

📌📌 Convocatòria procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera 3 places vacants de la categoria de policia local de l’Ajuntament de Sóller

🗓🗓 El termini general de presentació de sol·licituds és de vint dies hàbils a partir de l’endemà del dia en què es publiqui la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).

➕ info a les bases de la convocatòria 👇👇 https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2022/11538/658631/bases-especifiques-de-la-convocatoria-del-proces-s

1 plaça d’agent de Corresponsabilitat i Conciliació-Ajuntament de Ses Salines-SOIB

Núm. oferta 04 2022 001084

Ocupació
Agent de Corresponsabilitat i Conciliación

📍 AJUNTAMENT DE SES SALINES

✅ 1 plaça


🗓 Sol·licituds obertes fins dia 14/03/2022 a https://intranet.caib.es/accforfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-PUBLICA

Funcions:

 • Identificar els recursos municipals per a la conciliació existents actualment al municipi
 • Revisar i millorar les condicions econòmiques d’accés a l’oferta dels recur-sos de conciliació
 • Conscienciar i sensibilitzar a favor d’un comportament social corresponsa-ble en l’àmbit municipal
 • Impulsar la creació de departaments de gestió de recursos per a la concilia-ció
 • Elaborar el Pla de Corresponsabilitat i Conciliació del seu municipi
 • Qualsevol altra que sigui relativa a les anteriors