COMPULSA I AUTENTICACIÓ DE DOCUMENTS

img_como_compulsar_documentos_17122_orig

Sovint arriben al nostre servei joves que sol·liciten compulsar un document.

S’han de distingir dos tràmits distints:

Compulsa:

Si s’ha d’entregar un document i el funcionari se l’ha de quedar per tramitar-lo convé presentar l’original i una còpia. El funcionari comprovarà que la còpia es correspon amb l’original, retornarà l’original, compulsarà la còpia i se la quedarà per iniciar el tràmit. Per exemple, seria el cas de presentar-se a unes oposicions convocades per la mateixa administració on es presenta la sol·licitud. La documentació entregada rep entrada al registre general de l’administració concreta, juntament amb una instància en la qual s’especifica el motiu de presentació de documentació.

 

Autenticació:

Suposa donar a una fotocòpia la mateixa validesa que a un document original. Hi ha dues vies:

  • Que l’autenticació la faci el mateix organisme que ha expedit el títol o el document. Per exemple, l’autenticació d’un títol universitari expedit a la UIB s’hauria de fer a la mateixa universitat http://saga.uib.cat/Arees/atencio_alumne/. Un altre exemple seria l’autenticació del DNI, que es pot sol·licitar a la Policia Nacional.
  • A través d’un notari. Els notaris tenen la potestat d’autenticar qualsevol document sempre que es presenti l’original i es pagui la corresponent quota.

 

Carnet Jove de les Illes Balears

logo

 

El Carnet Jove del Govern de les Illes Balears t’obrirà les portes d’un gran número de descomptes en espectacles, compres, viatges… i, a més a més, t’informarà puntualment del tots els esdeveniments i totes les notícies que t’interessen.

El Carnet Jove et serveix per obtenir avantatges a tota Espanya i a 35 països d’Europa. Per aconseguir-ho només ho has de sol·licitar a qualsevol oficina de BMN o ‘la Caixa’ o també a l’Institut Balear de la Joventut.

El Carnet Jove del Govern de les Illes Balears té com a funció principal propiciar l’accés a un seguit de productes, serveis i avantatges econòmics per als joves.

Està destinat als joves d’entre 14 i 30 anys, ambdues edats incloses.

El carnet té dues modalitats:

a) El carnet clàssic: que és només un carnet, no una targeta bancària.

b) El carnet financer: que, a més de ser un carnet, és una targeta bancària que et permet treure diners i utilitzar-la com a mitjà de pagament.

Es pot utilitzar per obtenir descomptes en productes o serveis als comerços i entitats adherits a la xarxa del Carnet Jove (com per exemple: descomptes en autoescoles, acadèmies, ofertes especials en viatges, descomptes en activitats culturals i esportives, preus ajustats en els viatges i activitats programades pel Govern de les Illes Balears, etc.)

Tens més de 500 establiments i entitats col·laboradores adherits només a l’àmbit de les Illes Balears i, a més, pots beneficiar-te dels avantatges a la resta de comunitats autònomes espanyoles i als més de 35 països europeus on està implantat el Carnet Jove.

CONSULTA LA WEB DEL CARNET JOVE

Targeta professional europea

tarjeta%20profesional

La targeta professional europea és un nou procediment electrònic a què alguns professionals poden recórrer perquè es reconeguin les seves qualificacions professionals en un altre país de la Unió Europea. El principal avantatge és que es gestiona més fàcil i ràpidament que els procediments tradicionals de reconeixement de qualificacions, i és més transparent, ja que es pot seguir l’evolució de la sol·licitud en línia i reutilitzar els documents ja carregats en presentar noves sol·licituds en altres països. De moment, només aquestes professions poden recórrer al procediment de la targeta professional europea: infermer responsable de cures generals, farmacèutic, fisioterapeuta, guia de muntanya i agent de la propietat immobiliària. Els altres professionals hauran de recórrer als procediments estàndard per al reconeixement de les qualificacions professionals. En el futur, la targeta podrà ampliar-se a altres professions.

MÉS INFORMACIÓ