COMPULSA I AUTENTICACIÓ DE DOCUMENTS

img_como_compulsar_documentos_17122_orig

Sovint arriben al nostre servei joves que sol·liciten compulsar un document.

S’han de distingir dos tràmits distints:

Compulsa:

Si s’ha d’entregar un document i el funcionari se l’ha de quedar per tramitar-lo convé presentar l’original i una còpia. El funcionari comprovarà que la còpia es correspon amb l’original, retornarà l’original, compulsarà la còpia i se la quedarà per iniciar el tràmit. Per exemple, seria el cas de presentar-se a unes oposicions convocades per la mateixa administració on es presenta la sol·licitud. La documentació entregada rep entrada al registre general de l’administració concreta, juntament amb una instància en la qual s’especifica el motiu de presentació de documentació.

 

Autenticació:

Suposa donar a una fotocòpia la mateixa validesa que a un document original. Hi ha dues vies:

  • Que l’autenticació la faci el mateix organisme que ha expedit el títol o el document. Per exemple, l’autenticació d’un títol universitari expedit a la UIB s’hauria de fer a la mateixa universitat http://saga.uib.cat/Arees/atencio_alumne/. Un altre exemple seria l’autenticació del DNI, que es pot sol·licitar a la Policia Nacional.
  • A través d’un notari. Els notaris tenen la potestat d’autenticar qualsevol document sempre que es presenti l’original i es pagui la corresponent quota.

 

Targeta professional europea

tarjeta%20profesional

La targeta professional europea és un nou procediment electrònic a què alguns professionals poden recórrer perquè es reconeguin les seves qualificacions professionals en un altre país de la Unió Europea. El principal avantatge és que es gestiona més fàcil i ràpidament que els procediments tradicionals de reconeixement de qualificacions, i és més transparent, ja que es pot seguir l’evolució de la sol·licitud en línia i reutilitzar els documents ja carregats en presentar noves sol·licituds en altres països. De moment, només aquestes professions poden recórrer al procediment de la targeta professional europea: infermer responsable de cures generals, farmacèutic, fisioterapeuta, guia de muntanya i agent de la propietat immobiliària. Els altres professionals hauran de recórrer als procediments estàndard per al reconeixement de les qualificacions professionals. En el futur, la targeta podrà ampliar-se a altres professions.

MÉS INFORMACIÓ