DNI-e I PASSAPORT

El document nacional d’identitat, DNI, és un document personal i intransferible emès pel Ministeri de l’Interior, a través de la Policia Nacional.

El passaport és el document bàsic d’identificació a l’estranger.  

Tota la informació sobre aquests documents la trobareu a https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/

Per obtenir per primera vegada o renovar el DNI o el passaport s’ha de demanar cita prèvia a https://www.citapreviadnie.es/citaPreviaDniExp/

L'UNITAT MÒBIL DE LA POLICIA NACIONAL ES DESPLAÇA A LLUCMAJOR ALGUNES VEGADES AL LLARG DE L'ANY PER RENOVACIÓ O PRIMERA OBTENCIÓ DEL DNI.
PER MÉS INFORMACIÓ: 971 662 512

On i com obtenir el certificat de delictes de naturalesa sexual

Aquest certificat el facilita la Gerència Territorial de Justicia

Permet acreditar la carència d’aquest tipus de delictes. Qualsevol persona que hagin d’exercir una activitat o professió que impliqui contacte habitual amb menors ha de presentar un certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual.

Es gratuït.

Es pot sol.licitar de forma electrònica (a través de la Seu Electrònica del Ministerio de Justicia- amb DNI electrònic o firma digital) o be de forma presencial: al Registre de la Gerencia Territorial de Justicia (amb DNI original).

Per sol·licitar-lo de forma presencial s’ha de demanar cita prèvia a la Gerència Territorial de Palma a través d’aquest enllaç:

https://cita-previa.mjusticia.gob.es/citaprevia/#!/es/newAppointment?uuid=020a-389cc-ea4d-fe060

Per sol·lictar el certificat de forma telemàtica s’ha de fer a través d’aquest enllaç https://sede.mjusticia.gob.es/es/tramites/certificado-registro-central

Aconsegueix el teu certificat de vida laboral en un minut

L’informe de la vida laboral és un document que expedeix l’organisme oficial de la Seguretat Social que permet demostrar les diferents relacions laborals d’una persona al llarg de la seva vida.

A l’informe apareix el tipus de contracte, temps treballat i durada de la jornada, a més de totes les activitats laborals dutes a terme i donades d’alta a la Seguretat Social, tant autònom com assalariat, de forma ordenada i organitzada.

També apareix un llistat de tots els períodes i empreses en què s’ha cotitzat i així poder saber la jubilació o tot el que li correspon per a la prestació per desocupació.

Com obtenir-lo?

Import@ss, el nou portal de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) et permet obtenir en un minut el teu informe de vida laboral des de qualsevol ordinador o dispositiu mòbil durant les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any.

Pots accedir a Import@ss directament des d’aquest enllaç o des dels accessos habilitats a la web, la seu electrònica i l’app de la Seguretat Social.

Per obtenir-lo hauràs d’identificar-te a través dels mètodes següents:

  • Amb certificat electrònic
  • Cl@ve
  • Via sms

Enllaç explicatiu:

https://revista.seg-social.es/2021/04/30/como-obtener-el-informe-de-vida-laboral/

seguridad-social-vida-laboral

 

 

ENLLAÇ

COMPULSA I AUTENTICACIÓ DE DOCUMENTS

img_como_compulsar_documentos_17122_orig

Sovint arriben al nostre servei joves que sol·liciten compulsar un document.

S’han de distingir dos tràmits distints:

Compulsa:

Si s’ha d’entregar un document i el funcionari se l’ha de quedar per tramitar-lo convé presentar l’original i una còpia. El funcionari comprovarà que la còpia es correspon amb l’original, retornarà l’original, compulsarà la còpia i se la quedarà per iniciar el tràmit. Per exemple, seria el cas de presentar-se a unes oposicions convocades per la mateixa administració on es presenta la sol·licitud. La documentació entregada rep entrada al registre general de l’administració concreta, juntament amb una instància en la qual s’especifica el motiu de presentació de documentació.

 

Autenticació:

Suposa donar a una fotocòpia la mateixa validesa que a un document original. Hi ha dues vies:

  • Que l’autenticació la faci el mateix organisme que ha expedit el títol o el document. Per exemple, l’autenticació d’un títol universitari expedit a la UIB s’hauria de fer a la mateixa universitat http://saga.uib.cat/Arees/atencio_alumne/. Un altre exemple seria l’autenticació del DNI, que es pot sol·licitar a la Policia Nacional.
  • A través d’un notari. Els notaris tenen la potestat d’autenticar qualsevol document sempre que es presenti l’original i es pagui la corresponent quota.