JO VULL SER…

En aquest apartat hi trobareu informació sobre diferents professions: com s’hi pot accedir, itinerari formatiu, continguts dels estudis i qualsevol informació relacionada amb la professió.

En aquests moments està en revisió i actualització.

Per a quasevol consulta us podeu adreçar a noltros a través del blog, per xarxes socials o per correu electrònic:

📧📧cij@llucmajor.org