Perruquer/a i esteticista

1

Els perruquers netegen, condicionen, assequen, tallen, estilitzen, fan la permanent, allisen i

tenyeixen el pèl. També poden aconsellar als clientes sobre productes per al cabell, realitzar

tasques de recepció i ocupar-se dels pagaments. Alguns perruquers treballen pel seu compte.

Els esteticistes duen a terme tractaments de bellesa a les persones per a millorar el seu aspecte, i

per a ajudar-lis a sentir-se millor amb si mateixos. Aquests tractaments inclouen tècniques de

camuflatge cosmètic, depilació, tractaments facials i massatges.

FITXA INFORMATIVA “JO VULL SER PERRUQUER/A I ESTETICISTA”

Versió en català

https://llucmajove.files.wordpress.com/2018/05/perruquer-i-esteticista-cat.pdf

Versió en castellà

https://llucmajove.files.wordpress.com/2018/05/peluquero-y-esteticien-cast.pdf

Treballador forestal

4

El treballador forestal és aquella persona que realitza activitats de reforestació, manteniment

i explotació de boscos, vigilància i control d’espais naturals i prevenció i extinció d’incendis,

respectant les normes vigents de protecció del medi natural.

Ha de saber utilitzar maquinària especialitzada de manera eficaç i ser coneixedor de la

normativa de seguretat i prevenció de riscos en el seu treball.

FITXA INFORMATIVA “JO VULL SER TREBALLADOR FORESTAL”

Versió en català

https://llucmajove.files.wordpress.com/2018/05/treballador-forestal-cat.pdf

Versió en castellà

https://llucmajove.files.wordpress.com/2018/05/trabajador-forestal-cast.pdf

Tripulant de cabina de passatgers

3

Un auxiliar de vol o tripulant de cabina de passatgers (TCP), és un membre de la tripulació

que té com a missió principal la vigilància de la seguretat del vol i la comoditat dels passatgers.

Certament, aquest caràcter d’assistent en el viatge té un paper similar en els altres sistemes

de transport, com ara en els vaixells, en què pot ser la hostessa de creuer o com l’assistent de

cotxe de passatgers en certs trens de llarg recorregut i que s’encarreguen d’atendre els cotxes

llit, per exemple. Però a diferència d’aquests, els TCP tenen responsabilitat civil en l’operació

de l’aeronau ja que són responsables de l’estat i operació de diverses parts de l’aeronau i

del material d’emergència, així mateix han de complir escrupolosament la normativa

aeronàutica vigent i respectar els seus límits d’activitat per a estar en condicions psicofísiques

d’operar una aeronau.

FITXA INFORMATIVA “JO VULL SER TRIPULANT DE CABINA DE PASSATGERS”

Versió en català

https://llucmajove.files.wordpress.com/2018/05/tcp-cat1.pdf

Versió en castellà

https://llucmajove.files.wordpress.com/2018/05/tcp-cast.pdf

 

 

 

 

Militar professional

2

El militar professional treballa a les Forces Armades en algun dels tres exèrcits existents:

Exèrcit de Terra, Exèrcit de l’aire i Armada (Marina).

Inicialment, el seu lloc de feina és el de soldat o mariner, però amb el temps pot anar ascendint

de categoria. El contracte laboral amb l’Exèrcit pot ser o bé temporal amb renovacions o

fix.

FITXA INFORMATIVA “JO VULL SER MILITAR PROFESSIONAL”

Versió en català

https://llucmajove.files.wordpress.com/2018/05/soldat-professional-cat.pdf

Versió en castellà

https://llucmajove.files.wordpress.com/2018/05/soldado-profesional-cast.pdf

 

Policia Nacional

1

En el Cos de la Policia Nacional hi treballen persones funcionàries amb una plaça de

treball fixa.

L’àmbit territorial d’actuació de la Policia Nacional són les capitals de província, els

municipis i els nuclis urbans que el Govern determini.

FITXA INFORMATIVA “JO VULL SER POLICIA NACIONAL”

Versió en català

https://llucmajove.files.wordpress.com/2018/05/policia-nacional-cat.pdf

Versió en castellà

https://llucmajove.files.wordpress.com/2018/05/policia-nacional-cast.pdf

 

Monitor de temps lliure

1

Existeixen diferents escoles de formació i preparació d’educadors de temps lliure dins

l’àmbit de les Balears reconegudes per l’Institut Balear de la Joventut.

Imparteixen cursos de monitor i director d’activitats infantils i juvenils de temps lliure,

iniciació a l’esplai (adreçat a joves de 15 a 17 anys), seminaris, monogràfics, especialitzacions…

FITXA INFORMATIVA “JO VULL SER MONITOR DE TEMPS LLIURE”

Versió en català

https://llucmajove.files.wordpress.com/2018/05/monitor-director-de-temps-lliure-cat.pdf

Versió en castellà

https://llucmajove.files.wordpress.com/2018/05/monitor-director-de-temps-lliure-cast.pdf