Accés als CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Hi ha dues vies d’accés als cicles formatius de grau mitjà:

a) Accés directe:

 •  Amb el títol de graduat en educació secundària. Títol de tècnic auxiliar. Títol de tècnic. Haver superat 2n de BUP 1r cicle REM. Haver superat 3r curs del Pla de 1963 d’arts i oficis o el 2n de comuns experimentals.
 • Haver superat altres estudis declarats equivalents a efectes acadèmics amb alguns dels anteriors.

b) Accés amb prova:

 • Certificat d’haver superat la prova d’accés a cicles de grau mitjà. Certificat d’haver superat la prova singular d’accés. Certificat d’haver superat la prova d’accés a cicles de grau superior. Certificat d’haver superat la prova d’accés a cicles d’ensenyaments d’arts plàstiques i disseny. Certificat d’haver superat la prova d’accés als estudis superiors de disseny. Certificat d’haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.
 • Altres documents que l’Administració educativa reconegui com a vàlids.

LA FORMACIÓ PROFESSIONAL

La formació professional en el sistema educatiu compren un conjunt de cicles formatius amb una organització modular, de durada variable i continguts teòrics i pràctics adequats als diferents camps professionals.

Els cicles formatius són de grau mitjà i de grau superior. Les persones que superin un cicle de grau mitjà obtendran el títol de Tècnic de la corresponent professió i les que superin un cicle de grau superior obtendran el títol de Tècnic superior.

Una part de la formació es realitza en els centres educatius i el mòdul de formació en centres de treball es realitza en les empreses. El mòdul esmentat comporta un període de pràctiques formatives en un entorn real de feina, és obligatori i avaluable en cada un dels cicles formatius.

No hi ha pas directe del grau mitjà al grau superior, ja que ambdós nivells requereixen coneixements de base diferents i estan configurats com a formacions terminals per a l’accés al món laboral.

ASSESSORIA ACADÈMICOPROFESSIONAL #enClauJOve

 • Vols saber quins estudis tenen més sortida…
 • T’agradaria anar a treballar a l’estranger…
 • Estàs acabant 4rt d’ESO i vols saber quines possibilitats tens per seguir estudiant…
 • Vols tenir més informació d’uns determinats estudis…
 • T’agradaria saber com accedir a determinades professions: bomber-a, policia, perruquer-a, cuiner-a, fotògraf-a,…
 • O t’agradaria saber com accedir a una feina de l’administració              

ASSESSORA’T, INFORMA’T 

Al CIJ: 

 • T’informam de les opcions de formació que tens al teu abast
 • T’assessoram de les diferents alternatives d’estudis, reglats i no reglats
 • T’informam de proves d’accés a diferents nivells d’estudis en cas que no tenguis el nivell necessari
 • T’informam sobre professions i oficis
 • Et mostram els diferents itineraris als que pots accedir amb una millora de les teves competències tècniques i bàsiques

Demana cita per una assessoria acadèmicoprofessional  logo-whatsapp - Albatera Actualidad 674343311

UNA INFORMACIÓ ADEQUADA ÉS FONAMENTAL PER PRENDRE DECISIONS PER AL TEU FUTUR.

 

Batxillerat. EDUCACIÓ SECUNDÀRIA POST OBLIGATÒRIA.

El BATXILLERAT és el nivell educatiu posterior a l’ESO; comença a partir dels 16 anys i fins als 18. S’estructura en dos cursos (1r i 2n de batxillerat), i hi ha la possibilitat de fer-lo en un màxim de 4 anys.

Hi ha 5 modalitats de batxillerat: artístic, tecnològic, ciències de la natura i de la salut, humanitats i ciències socials.

Hi ha unes matèries comunes a totes les modalitats de batxiller i matèries específiques de cadascun.

En acabar s’obté el títol de batxillerat en la modalitat cursada.

Un cop acabats aquests estuds, es pot accedir directament a qualsevol cicle formatiu de grau superior o fer la prova d’accés per cursar estudis superiors (universitaris).
També es pot accedir al món laboral.

A Llucmajor se poden seguir estudis de batxillerat als següents centres:

 

ESO. Educació Secundària Obligatòria

Els estudis d’ESOEducació Secundària Obligatòria s’inicien a partir dels 12 anys i s’allarguen fins als 16. Es tracta d’un nivell d’ensenyança oligatori i s’estructura en quatre cursos.

En acabar s’obté el títol de GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (*)

Un cop acabats els estudis d’ESO, es pot accedir a qualsevol modalitat de BATXILLERAT o i/o als CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ. També es pot accedir al món laboral.

A Llucmajor se poden seguir estudis d’ESO als següents centres: Continua llegint