Cursos de DINAMITZACIÓ D’ACTIVITATS de temps lliure INFANTIL I JUVENIL i de DIRECCIÓ D’ACTIVITATS de temps lliure INFANTIL I JUVENIL- Convocatòries obertes


En aquest apartat trobareu convocatòries de cursos de dinamització i/o direcció d’activitats de temps lliure infantil i juvenil que comencen en breu

En aquest enllaç trobareu una relació dels cursos de diferents escoles de formació dins el periode 2021-22:

https://joventut.conselldemallorca.cat/documents/867081/1040358/24.+Cursos+monitor+2022.pdf/8147b843-1ff9-ed60-2b4f-dcda680564d4?t=1647596382312

Temps Lliure Projectes

➕ info: http://www.tempslliureprojectes.com

Esports 85

➕ info:http://www.esports85.com/esports85/formacion/

Centre d’Estudis de l’Esplai

➕ info: http://www.centreestudisesplai.cat/formacio.html

DicDrac

➕ info:https://dicdrac.net/formacion/

Creu Roja

➕ info: https://www.facebook.com/CreuRojaJoventutBalears

Aquí podeu consultar la relació d’escoles reconegudes de formació en matèria de lleure educatiu de Mallorca: