DNI-e I PASSAPORT

El document nacional d’identitat, DNI, és un document personal i intransferible emès pel Ministeri de l’Interior, a través de la Policia Nacional.

El passaport és el document bàsic d’identificació a l’estranger.  

Tota la informació sobre aquests documents la trobareu a https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/

Per obtenir per primera vegada o renovar el DNI o el passaport s’ha de demanar cita prèvia a https://www.citapreviadnie.es/citaPreviaDniExp/

L'UNITAT MÒBIL DE LA POLICIA NACIONAL ES DESPLAÇA A LLUCMAJOR ALGUNES VEGADES AL LLARG DE L'ANY PER RENOVACIÓ O PRIMERA OBTENCIÓ DEL DNI.
PER MÉS INFORMACIÓ: 971 662 512