Calendari escolar 2017-2018

calendari escolar 3

 

Publicada la resolució del conseller d’Educació i Universitat de 21 d’abril de 2017 (BOIB Núm 51, 29 d’abril) per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2017-2018 per als centres docents no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

MÉS INFORMACIÓ:

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2909277&coduo=36&lang=ca