Calendari escolar 2017-2018

calendari escolar 3

 

Publicada la resolució del conseller d’Educació i Universitat de 21 d’abril de 2017 (BOIB Núm 51, 29 d’abril) per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2017-2018 per als centres docents no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

MÉS INFORMACIÓ:

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2909277&coduo=36&lang=ca

 

Ajudes universitàries de desplaçament 2016-2017

avion1617

 

Ajudes de mobilitat dins l’àmbit de l’Euroregió Pirineus Mediterrània i ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis universitaris a la Unió Europea (UE-28) durant l’any acadèmic 2016-2017.

MÉS INFORMACIÓ:

http://www.caib.es/sites/piu/ca/n/ajudes_universitaries_de_desplacament_2016-2017/