TITULACIONS: MONITOR I DIRECTOR DE TEMPS LLIURE

Segur que molts pics t’has plantejat que t’agradaria fer feina amb nins i nines en l’àmbit del lleure. Has de saber que a les Illes, hi ha diferents escoles de formació i preparació d’educadors de temps lliure reconegudes per la Direcció General de Joventut.

Aquestes escoles ofereixen cursos de monitor i director d’activitats infantils i juvenils de temps lliure, iniciació a l’esplai (adreçat a joves de15 a 17 anys), seminaris, monogràfics, especialitzacions, … En concret:

  • CURS DE MONITOR DE TEMPS LLIURE: per a joves a partir dels 18 anys, amb una durada mínima de 100 hores. És necessari haver cursat l’etapa teoricopràctica i tenir 18 anys per poder fer les pràctiques.
  • CURS DE DIRECTOR DE TEMPS LLIURE: cal haver fet el curs de monitor i acreditar una experiència mínima de 2 anys en la realització d’activitats de temps lliure. Continua llegint

ESCOLES DE FORMACIÓ EN EL LLEURE- Mallorca

Les escoles de formació en el lleure ofereixen formació reglada i complementària als monitors, monitores, directors i directores de les entitats d’educació en el lleure.

Les escoles han d’estar inscrites al cens d’escoles de formació de la Direcció lnsular.

En aquest enllaç trobareu la relació d’escoles inscrites al cens de la Direcció Insular de Joventut:

https://joventut.conselldemallorca.cat/documents/867081/1040358/20180920-3+Escoles-formaci%C3%B3-reconegudes-Admintraci%C3%B3.pdf/76bc9739-fbf8-3fc2-d5e6-b7d7f0b5e64e?t=1557910029245