ADDICCIONS COMPORTAMENTALS

Les addiccions comportamentals són trastorns en què la persona desenvolupa dependència a una activitat, sovint plaent, no relacionada amb la ingestió de substàncies tòxiques.

N‘hi ha de diversos tipus:

  • L’addicció a les pantalles inclou els videojocs, el telèfon mòbil i Internet (joc en línia, cibersexe, xarxes socials).
  • A més, existeix la compra compulsiva (anomenada oniomania)
  • L’addicció al sexe
  • L’addicció al treball (laborodependència)
  • El culte al cos (complex d’Adonis)
  • La dependència emocional
  • Les dependències de GMP (grups de manipulació psicològica o sectes coercitives) i interpersonals (d’una persona en concret).

    En l’adolescència, les addiccions comportamentals més freqüents són les relacionades amb els jocs en línia. En canvi, entre adults és més freqüent la compra compulsiva, l’addicció al sexe, els grups de manipulació psicològica i la dependència emocional.

➕ detalls: https://canalsalut.gencat.cat/ca/detalls/article/addiccions_comportamentals#bloc1