Cap gira la teva creativitat. ART JOVE 2022

El Programa Cultural Art Jove s’adreça a joves artistes nascuts o residents a les Illes Balears que tenguin entre 16 i 35 anys. Es regula mitjançant la convocatòria anual de certàmens de nombroses modalitats artístiques, que es van ampliant, enriquint i modificant segons les necessitats i els desitjos detectats entre la població juvenil. L’Art Jove vol ser també un agent cultural que ofereixi una programació atractiva per al públic en general i per als joves en particular. Aquest programa l’organitza IBJOVE

⚠⚠ Termini obert  fins a les 24.00 h. del 30 d’abril de 2022

Certàmens convocats

a) Certamen d’Arts Visuals, dotat amb 5.000,00 € .

b) Certamen de Còmic, dotat amb 5.000,00 € .

c) Certamen de Dansa Contemporània, dotat amb 8.000,00 €

d) Certamen de Curtmetratges, dotat amb 9.000,00 €

e) Certamen de Relat Breu, dotat amb 4.000,00 €

f) Certamen de Música per a Joves Intèrprets, en la modalitat de Grups de Cambra, dotat amb 8.000,00 €

g) Certamen de Disseny de Moda, dotat amb 5.000,00 €

h) Certamen de Disseny de Producte, dotat amb 6.000,00 €

Consulta les bases de la convocatòria 2022: https://www.caib.es/sites/ibjove/ca/certamens_2022/?fbclid=IwAR2xdzSbX0CZNomQ1WZ4ECGzdCI2l_Ng98KX8j98IqdnnIYpIHmNx8UcXqI

Concurs de dibuix Què és per mi la UIB?

La Universitat de les Illes Balears torna convoca el Concurs de dibuix Què és per mi la UIB?

Destinataris

Alumnes de 4t a 6è de primària de centres educatius de les Illes Balears

➕ informació:

A l’enllaç de la UIB trobareu tota la informació sobre requisits i inscripció: https://seras.uib.cat/concursos_premis/imatge/?fbclid=IwAR3wcGRiGR96zbUJp9A77QEOVmIkIZh-h6xdirkxM-b7sUgPOZ4GNXSnNks

Premis

 • El jurat, format per professionals designats per la Universitat de les Illes Balears, es reunirà durant el mes de maig. La decisió, que serà inapel·lable, es farà pública dins el mes de maig.
 • Es concediran un premi per a cadascuna de les següents categories:
  • 4t de primària
  • 5è de primària
  • 6è de primària
 • Els guanyadors de cada categoria rebran de premi un val de 50 euros per a l’adquisició de material didàctic o informàtic, obsequis de les empreses col·laboradores i un diploma acreditatiu.
 • El jurat podrà declarar deserta qualsevol de les categories.

Premis de narrativa curta PLOMA DE FERRO 2022

 Aquí teniu informació sobre els Premis de narrativa curta Ploma de ferro 2022, organitzats per l’Ajuntament de Capdepera.

En els arxius adjunts disposau de les bases de participació i el model de sol·licitud.

Més informació: https://www.ajcapdepera.net/ca/noticies/bases-premis-ploma-de-ferro-2022

D’altra banda, aquest concurs literari es regeix per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Això implica que en cas de resultar guanyador/guanyadora per a la percepció del premi s’haurà d’aportar la documentació següent:

 • Declaració responsable de no estar incurs en cap de les prohibicions per obtenir la condició de beneficiari assenyalades en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (ja se us en facilitaria el model).
 • Certificat d’estar al corrent de les obligacions econòmiques amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT).
 • Certificat d’estar al corrent amb la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 • Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de tresoreria (ja se us en facilitaria el model).

La data límit de presentació d’obres de la categoria adulta: 18 de març de 2022 a les 14 h

II Biennal d’Art Jove en ceràmica Evarist Navarro 2022

L’associació Al voltant del Fang i l’Ajuntament d’Ontinyent convoca la II Biennal d’Art Jove en ceràmica Evarist Navarro 2022, per a joves de 8 a 18 anys.

La convocatòria es distribueix en tres modalitats adaptades al currículum escolar.

El termini d’inscripcions s’obrirà el proper 21 de març.

A’atorgaran quatre premis, un per cada modalitat:

 • Per a alumnat de prima`ria, de 8 a 12 anys, un premi de 250 euros
 • Per a alumnat de secundària i de formació professional bàsica, de 12 a 16 anys, un premi cadascun de 350 euros
 • Per a alumnat de batxillerat, de 16 a 18 anys, un premi de 450 euros
 • Les obres seleccionades com a finalistes formaran part d’una exposició al MAOVA del 13 de maig al 4 de juny.

Premis de dramatúrgia 2022. Concurs d’escriptura teatral

L’Associació Arrel’ART convoca els premis de dramatúrgia 2022.

Un any més l’entitat organitza dos certàmens d’escriptura teatral:

 • el II Concurs Joves Dramaturgs, adreçat a joves estudiants de les Illes Balears,
 • i el IV Concurs de Textos Teatrals En Vi-u, adreçat a escriptors i dramaturgs.

L’empresa sollerica U Energia premiarà els textos guardonats amb 200€ i 500€ respectivament.

Les convocatòries romandran obertes fins dia 17 i 30 d’abril.

Per a més informació: www.arrelartcultura.com