Ajudes per a un curs d’immersió lingüística en anglès

Es convoquen 2400 beques per a la participació en un programa intensiu d’immersió lingüística en anglès a Espanya en règim d’internat i pensió completa, d’una setmana de durada, el mes de juliol de 2023, per a jove nascuts-des entre 2033 i 2006.

⚠ Requisits

  • Haver nascut entre l’1 de gener de 2003 i el 31 de desembre de 2006
  • Estar matriculat en el curs 2022-2023 en qualsevol curs d’algun dels següents estudis: Batxillerat, Ensenyaments professionals de música i dansa, Grau mitjà de Formació Professional, Grau mitjà d’arts plàstiques i dissen, Grau mitjà d’ensenyaments esportius , Ensenyaments d’idiomes de nivell intermedi o avançat.
  • Haver obtingut en el curs 2022-2023 la condició de becari del Ministeri d’Educació i Formació Professional en algun dels estudis ressenyats en l’apartat anterior.
  • Tenir aprovades totes les assignatures del curs 2021-2022, a data de finalització del curs, amb una nota final mínima de 9 punts en l’assignatura d’anglès.
  • En el cas de sol·licitants que estiguin matriculats en ensenyaments bilingües, però no hagin cursat l’assignatura d’anglès com a matèria individualitzada el curs anterior, es tindrà en compte la qualificació obtinguda en l’assignatura d’anglès de quart curs d’Educació Secundària Obligatòria.
  • Estar situat en un lloc de l’ordre de prelació de sol·licituds que li permeti l’obtenció d’una de les beques convocades.

🗓 El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 3 d’abril de 2023.

Tota la informació de la convocatòria: https://bit.ly/3x8cKum

Retorn de la matrícula UIB curs 2022-23

📚

A partir del 16 de novembre s’obre el termini de presentació de sol·licituds per al retorn de la matrícula a la UIB curs 2022-23 per estudis de grau i màster.

En breu es publicaran les bases de la convocatòria per ajudar a les famílies davant la situació econòmica i social actual.

➕ info:

https://diari.uib.cat/Hemeroteca/Els-estudiants-podran-demanar-el-retorn-de-la.cid714570

Beques i ajudes a l’estudi 2022-23

🔊🔊🔊Beques i ajudes Ministeri d’Educació i Formació Professional per al curs 2022-2023.

🗓🗓 El termini per a presentar la sol·licitud de beca per a estudis universitaris (Grau i Màster) i no universitaris (FP, Batxillerat i altres) s’obre el 30 de març i acaba el 12 de maig.

⚠⚠ Informa-te’n ja!

Es convoquen beques per a estudiants per al curs acadèmic 2022-2023, cursin ensenyaments postobligatoris amb validesa en tot el territori nacional.

Podran sol·licitar ests beques els estudiants que no superin una determinada renda i/o patrimoni familiar, que compleixin uns determinats requisits d’aprofitament acadèmic i es trobin cursant algunes dels següents ensenyaments:

El termini de sol·licitud enguany s’ha avançat i per a presentar la sol·licitud de beca tant per a estudis universitaris com no universitaris serà des del dia 30 de març fins al 12 de maig de 2022, a les 00.00h.

Has de sol·licitar la teva beca dins d’aquest termini, encara que no sàpigues encara què estudiaràs, i fins i tot encara que no sàpigues amb seguretat si estudiaràs o no. Posa els estudis que consideris més probables, i al setembre podràs canviar-los.

✅✅ Recorda que al CIJ et podem assessorar. Demana cita per whatsapp al 674343311

➕ info:

https://www.becaseducacion.gob.es/portada.html

Beques i ajuts a l’estudis 2022-23- Ministeri d’Educació i FP

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts, a proposta del Ministeri d’Educació i FP, el Reial Decret pel qual s’estableixen els llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajuts a l’estudi per al curs 2022-2023 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-2852

⚠⚠ Amb l’aprovació d’aquest Reial Decret i la posterior convocatòria de les beques, els terminis s’avançaran quatre mesos, de manera que està previst que el període de sol·licitud de beques s’obri el proper mes de març i no el juliol o l’agost com venia sent habitual.

En aquest enllaç podeu consultar el tipus de beques prevists tot i que en aquests moments (dia 24/02/2022) sols hi ha informació de la convocatòria 2021-22 https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/fp-bachillerato-otros/tipos-de-becas.html

💰💰 Respecte a les modalitats i quanties de les beques, es mantenen les del passat curs. En tots els ensenyaments, la quantia fixa lligada a la renda del sol·licitant serà de 1.700 euros; la quantia fixa lligada a la residència del sol·licitant durant el curs de 1.600 euros; la quantia fixa lligada a l’excel·lència en el rendiment acadèmic oscil·larà entre 50 i 125 euros a partir d’una nota mitjana de 8; i la quantia variable i diferent per als diferents sol·licitants que resultarà de la ponderació de la nota mitjana de l’expedient de l’estudiant i de la seua renda familiar, tindrà un import mínim de 60 euros. I per als ensenyaments no universitaris, la beca bàsica serà de 300 euros, que s’incrementa en 50 euros per als alumnes de Cicles Formatius de Grau Bàsic; mentre que en ensenyaments universitaris, els becats estaran exempts de pagar la matrícula del primer curs de Grado, de manera que només haurien de pagar les taxes relacionades amb els serveis acadèmics corresponents als crèdits dels que s’hagin matriculat.

5️⃣5️⃣  Per a aquest pròxim curs, es redueix d’un 7 a un 5 la nota mitjana que l’alumne haurà d’obtenir tant per cursar el primer com el segon curs d’un Màster no habilitant, igual com ja succeeix amb els Màsters habilitants per exercir determinades professions, una mesura que costarà, segons estimacions del Govern espanyol, entre 26 i 45 milions d’euros.

D’aquesta manera, s’estén com a requisit l’obtenció d’un 5 de mitjana per obtenir beca, com és el cas en els primers cursos de Batxillerat i d’una FP de Grau Superior, mentre que per rebre beca en primer curs d’un Cicle d’FP Mitjà i FP Bàsica valdrà amb estar matriculat.

Per ser becat per cursar els segons cursos, l’estudiant haurà de superar totes les matèries tret d’una (o un nombre de mòduls que suposi el 85% de les hores totals del curs en què hagués estat matriculat a FP). Quant als ensenyaments de Grau, per obtenir beca en el primer curs, la nota mitjana de l’EBAU haurà de ser de mínim un 5, encara que els requisits variaran en posteriors cursos segons la branca de coneixement del Grau en el qual estudiï el sol·licitant.

Així, en ensenyaments tècnics i de Ciències, el requisit serà superar el 65% dels crèdits matriculats; en Ciències de la Salut l’alumne haurà de superar el 80% dels crèdits; i en Ciències Socials i Jurídiques, així com en Arts i Humanitats, n’hi haurà prou amb aprovar el 90% dels crèdits.

📌📌 Anirem publicant les novetats respecte a la convocatòria 2022-23

Ajuts per fer un curs intensiu d’immersió lingüística en anglès- Ministeri d’Educació i Formació Professional

🗣️El Ministeri d’Educació i Formació Professional convoca 2.400 ajuts per fer un curs intensiu d’immersió lingüística en anglès.

👉Per a estudiants que hagin rebut una beca el curs 2021-2022 i que compleixin els altres requisits.

Termini ober fins al 4 dabril.

Tota la informació de la convocatòria 👇

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/99/998697/ficha/998697-2022.html?fbclid=IwAR3JJrcS-VvbZKq3ZWCjyGmYo9B2pJSHl5xxhmDRBTmh_IVmdBzH9ofQFJs