Ajudes ensenyaments superiors artístics per desplaçament curs 2017-2018

Imatge notícia

Destinataris:

Alumnes residents a les Illes Balears que s’han de desplaçar, fora de l’illa on es troba el seu domicili familiar, a altra illa, a una altra comunitat autònoma d’Espanya o a un altre país de la Unió Europea (UE-28) per cursar estudis oficials d’ensenyaments artístics superiors.

Termini de presentació de sol·licituds.

Des del 13 d’abril fins al 15 de juny de 2018, ambdós inclosos.

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3305855&coduo=531566&lang=ca

Premis Extraordinaris d’Educació 2017-18

logo_DGPLAN_17

 

La Conselleria d’Educació i Universitat, mitjançant la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, obri la convocatòria dels premis d’educació per al curs 2017-2018.

Amb aquests premis es pretén potenciar la millora dels resultats acadèmics, reconèixer l’esforç com a estímul que propicia la motivació pels estudis i la formació personal i valorar el rendiment acadèmic excel·lent.

Batxillerat, secundària i primària

http://weib.caib.es/Documentacio/premis_educacio/inici1718_.htm

 

Ajudes universitàries de mobilitat i de desplaçament per al curs acadèmic 2017-2018

AVIO 2017-2018 - termini obert

Ajudes universitàries destinades a compensar part del cost del desplaçament dels alumnes de les Illes Balears que, atès el fet insular, s’han de desplaçar i han de residir fora de l’illa on es troba el seu domicili familiar per cursar estudis universitaris a Espanya o qualsevol altre país de la Unió Europea (UE-28) durant l’any acadèmic 2017-2018.

Destinataris: Estudiants universitaris residents a les Illes Balears que s’han de desplaçar fora de l’illa on es troba el seu domicili familiar per cursar estudis universitaris oficials.

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3275081&coduo=531566&lang=ca

 

Convocades subvencions per dur a terme projectes d’intervenció, recerca i publicacions de caràcter innovador en matèria de joventut en l’àmbit de les Illes Balears, corresponents a l’exercici 2018

ibjove_amb_nom

 

Es poden presentar sol·licituds fins al dia 2 DE MARÇ DE 2018

http://www.caib.es/sites/joventut/ca/subvencions_per_a_projectes_dactivitats_i_per_manteniment_2018/

Consells abans de demanar una beca

Els requisits

Els requisits més comuns que es tenen en compte per concedir una beca són, entre d’altres, l’expedient acadèmic, la situació econòmica (el nivell d’ingressos/renda familiar i/o individual) i si és necessari el trasllat de domicili per cursar els estudis.

Classes i quanties

En el cas de les beques per estudiar i, segons els requisits, també variaran les classes i les quanties de les ajudes (compensatòria, per a despeses derivades de la residència de l’alumne fora del domicili familiar, per a despeses de material escolar, de matrícula…).

Com a beca també es poden considerar les pràctiques remunerades a empreses o entitats a l’àmbit estatal o a l’estranger. S’han de fer igualment una sèrie de tràmits de sol·licitud i aportar la documentació necessària.

Impresos i tràmits

Els impresos i els tràmits per sol·licitar una beca solen sortir publicats a internet on també es pot accedir als impresos que s’han d’emplenar.

En el cas de les beques generals del Ministeri d’ Educació,Cultura i Esport, els alumnes que les sol·licitin han d’emplenar un imprès oficial a aquest efecte. Els impresos de sol·licitud oficials i les instruccions corresponents es poden comprar a qualsevol estanc o aconseguir mitjançant les pàgines web de les administracions convocants.

Una vegada emplenada la sol·licitud s’ha de presentar a la secretaria del centre on s’iniciïn els estudis o es vulguin cursar els estudis durant el curs acadèmic corresponent, sempre tenint en compte el termini de presentació de sol·licituds establert, juntament amb fotocòpies de tota la documentació que es demana (DNI, títols i expedient acadèmic, mèrits, currículum…).

Beques del Ministeri d’Educació

El Ministeri d’Educació, Política Social i Esport dóna ajudes econòmiques per a la realització dels estudis reglats des de l’educació infantil fins a nivell universitari.

Ajudes de desplaçament

El Govern Balear dóna ajudes per a universitaris amb domicili a les Illes Balears que s’han de desplaçar de comunitat autònoma per a realitzar els seus estudis universitaris. Els requisits i característiques d’aquesta ajuda es troben al web de la Direcció General d’Universitats.

Termini:

El termini de sol·licitud pot variar segons l’ any en curs.

On trobar els impresos, tràmits i informació?

Al web de la Direcció General d’Universitats.

A la Conselleria d’Educació del Govern Balear. Alfons el Magnànim,(abans Carrer Capità Salom), 29

A l’Oficina d’Informació de la Universitat de les Illes Balears.