Curs de monitor-a de lleure infantil i juvenil ESTIU 2023 a S’Arenal (Llucmajor)

L’Ajuntament de Llucmajor ha organitzat un curs de monitor-a de lleure infantil i juvenil semi intesiu i en modalitat mixta (presencial i en línia). Es dura a terme el mes de juliol, a s’Arenal.

El curs és gratuït.

📍 CEIP SON VERI- S’Arenal (Llucmajor)

🕕 Distribució de la formació:

✅ Formació teòrica:

Presencial (assistència obligatòria): Del 5 al 17 de juliol, de 9.00 a 19.00 h. (101 hores)

A distància (en línia): del 18 al 28 de juliol (49 hores)

✅ Formació pràctica: a realitzar superada la part teòrica

📌 Requisits:

 • Tenir entre 18 (o complir-los enguany) i 30 anys
 • Disposar de certificat vigent de no constar en el registre central de delinqüents sexuals
 • Graduat en ESO o equivalent a efectes acadèmics
 • Estar empadronat-ada al terme municipal de Llucmajor i/o esser membre actiu-va d’una associació del municipi dedicada al lleure infantil i juvenil donada d’alta al RMEC

📲 Preinscripció en línia:

💰 Preu: gratuït

Important: Consultau les bases d’assignació de places

Premis Carnet Jove per a projectes d’autoocupació 2023

L’ Institut Balear de la Joventut – IB-Jove convoca un any més els 🏆Premis i Ajudes Carnet Jove Illes Balears per a projectes d’Autoocupació.
📅Fins al 29 de juny de 2023
🗒️Consulta les bases: ▶️ https://www.carnetjoveillesbalears.org/ca/sorteig/premis-i-ajudes-carnet-jove-projectes-dautoocupacio-lany-2023

Cerfificat de professionalitat CONFECCIÓ I PUBLICACIÓ DE PÀGINES WEB NIVELL 2

L’Acadèmia Einstein de s’Arenal té previst dur a terme un certificat de professionalitat de nivell 2 👇👇

CONFECCIÓ I PUBLICACIÓ DE PÀGINES WEB
(CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT NIVELL 2)

Duració:…… 480 + 80 h.
Horari:..De 09:00 a 14:00 h.
(dilluns a divendres)
CENTRO DE FORMACIÓN ACADEMIA EINSTEIN
C/ ESPALMADOR 1 A – S’ARENAL 07600
TEL-WS 971443127 – 601114376

Consulta el programa formatiu: https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?metodo=modulada&codEspecialidad=IFCD0110&volver=true&idBusquedaFormacion=&volverUrl

Formació gratuïta en línia

📌 Informació relativa a la nova convocatòria de formació gratuïta d’àmbit estatal del Ministeri de Treball i Economia Social. La formació gratuïta ja disponible per a enguany compta amb cursos per als diferents sectors productius com a comerç, oficines i despatxos, construcció, educació, transport, metall, arts gràfiques, indústria alimentària o sanitat, entre d’altres.

✅ Aquesta nova convocatòria de formació 100% subvencionada compta amb més de 60.000 places en formació en línia i gratuïta i està dirigida a persones treballadores per compte d’altri, autònomes i en ERTO que vulguin millorar les seves competències professionals.

📝 La inscripció als cursos gratuïts per als diferents sectors es pot realitzar des de la següent pàgina: https://www.cursosfemxa.es/estatal-cursos

➕ info: Per a qualsevol consulta o dubte està a la disposició de qualsevol persona interessada el telèfon gratuït al 900 100 957 i el correu electrònic atencionalumno@femxa.com

Calendari formatiu 2023 Cooperativa Jovent (Nivells 1 i 2)

Calendari formatiu  2023 Cooperativa Jovent

🧏‍♀️🧏‍♂️ Joves entre 16 i 29 anys

Requisits:

 • Estar inscrit-a al SOIB i a Garantia Juvenil
 • Per al nivell 1, no hi ha requisits acadèmics
 • Per al nivell 2: haver cursat un nivell 1 de la mateixa familia professional, ESO o equivalent

🧐 Consulta l’oferta de la Cooperativa Jovent 2023:

Obert nou ternimini per sol·licitar els ajudes al BO LLOGUER JOVE

📢 🗓 NOU TERMINI de presentació de SOL·LICITUDS: del 3 al 28 de febrer.

✅REQUISITS:

🏚 Tenir, com a màxim, 35 anys

🏚 Tenir nacionalitat espanyola, membre de la UE o Suïssa, i estrangers no comunitaris, amb permís de residència i amb residència regular a les Illes Balears.

🏚Esser titualr del contracte de lloguer de l’habitatge de residència permanent i regular, de renda mensual inferior a 900 €.

🏚 INGRESSOS de la unitat de convivència no superiors a 3 vegades l’IPREM (24.318 €).

⛔INCOMPATIBILITATS:

❌ No és compatible amb CAP ALTRA AJUDA PER AL LLOGUER que pugui concedir qualsevol altra administració o entitat pública.

📌 Se n’exceptuen els casos en què els beneficiaris:

– Tenguin consideració d’especialment vulnerables.

– Siguin perceptors de prestacions no contributives de la Seguretat Social.

– Siguin perceptors de l’ingrés mínim vital.

👉 En els casos en què s’exceptua la incompatibilitat, la suma de les ajudes rebudes no podrà superar l’import de la renda mensual de lloguer.

📑DOCUMENTACIÓ:

➡️NIF, NIE o passaport dels titulars del contracte.

➡️Contracte de feina vigent (treballadors per compte d’altri) o alta d’activitat empresarial dels autònoms.

➡️Informe de vida laboral de la TGSS.

➡️Certificat històric de convivència de l’immoble.

➡️Còpia completa del contracte de lloguer de l’HABITATGE (no habitacions) en vigor.

➡️Referència cadastral de l’immoble objecte del contracte de lloguer.

➡️Certificat d’Índex o Nota de localització acreditatiu i vigent.

➡️Justificants bancaris vàlids del pagament de les rendes mensuals.

👉Període subvencionable: 24 mensualitats de contractes de lloguer vigents a 1 de gener de 2022 fins al 15 de setembre de 2022.

+ info: 👇

Bo lloguer jove- Tota la informació

Ajudes per a un curs d’immersió lingüística en anglès

Es convoquen 2400 beques per a la participació en un programa intensiu d’immersió lingüística en anglès a Espanya en règim d’internat i pensió completa, d’una setmana de durada, el mes de juliol de 2023, per a jove nascuts-des entre 2033 i 2006.

⚠ Requisits

 • Haver nascut entre l’1 de gener de 2003 i el 31 de desembre de 2006
 • Estar matriculat en el curs 2022-2023 en qualsevol curs d’algun dels següents estudis: Batxillerat, Ensenyaments professionals de música i dansa, Grau mitjà de Formació Professional, Grau mitjà d’arts plàstiques i dissen, Grau mitjà d’ensenyaments esportius , Ensenyaments d’idiomes de nivell intermedi o avançat.
 • Haver obtingut en el curs 2022-2023 la condició de becari del Ministeri d’Educació i Formació Professional en algun dels estudis ressenyats en l’apartat anterior.
 • Tenir aprovades totes les assignatures del curs 2021-2022, a data de finalització del curs, amb una nota final mínima de 9 punts en l’assignatura d’anglès.
 • En el cas de sol·licitants que estiguin matriculats en ensenyaments bilingües, però no hagin cursat l’assignatura d’anglès com a matèria individualitzada el curs anterior, es tindrà en compte la qualificació obtinguda en l’assignatura d’anglès de quart curs d’Educació Secundària Obligatòria.
 • Estar situat en un lloc de l’ordre de prelació de sol·licituds que li permeti l’obtenció d’una de les beques convocades.

🗓 El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 3 d’abril de 2023.

Tota la informació de la convocatòria: https://bit.ly/3x8cKum

Tens més de 20 anys ❓

No tens el títold e batxillerat ❓

👉👉 Ara tens l’opció d’obtenir-lo a través de la prova lliure de batxillerat 2023 per a persones majors de 20 anys.

Poden participar en aquesta prova totes les persones que:

a)  Tenguin més de 20 anys o els facin el primer dia de la prova.

b) Resideixin a les Illes Balears.

c)  Tenguin el títol de Graduat en educació secundària obligatòria o equivalent a efectes acadèmics, o de l’homologació d’aquest títol.

d) No tenguin el títol de batxiller o qualsevol altre títol declarat equivalent a tots els efectes.

e) No estaguin matriculades en els ensenyaments de batxillerat en cap de les modalitats o règims.

🗓 El termini d’inscripció serà del 13 al 24 de febrer de 2023, ambdós inclosos.

Tota la informació sobre estructura de la prova, convalidacions i exempcions, models d’exàmens 👇👇

http://bitly.ws/zPZV