Proves de llengua catalana- maig 2022 Direcció General de Política Lingüística

📌 Informació general

— Hi haurà proves dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2, i de llenguatge administratiu.
— Per inscriure’s a les proves dels certificats de coneixements generals (A2, B1, B2, C1 i C2) no s’ha d’acreditar cap nivell previ. Per inscriure’s a les proves del certificat de coneixements de llenguatge administratiu, s’ha d’acreditar, com a mínim, el nivell C1 de llengua catalana.
— Les bases de la convocatòria estableixen que només és possible la inscripció a un sol certificat de coneixements generals. En canvi, s’admetrà alhora la inscripció al certificat del nivell C2 i al de llenguatge administratiu.
— La inscripció es podrà fer de manera telemàtica o presencialment.

Calendari

—🗓🗓 Termini d’inscripció: del 17 al 30 de març de 2022, ambdós inclosos
— Publicació de les relacions provisionals d’admesos i d’exclosos: 21 d’abril de 2022, a partir de les 15 h
— Termini per esmenar errors en les inscripcions: del 22 al 28 d’abril de 2022
— Publicació de les relacions definitives d’admesos i d’exclosos: 17 de maig de 2022, a partir de les 15 h
— Proves:

— Publicació dels resultats provisionals: 13 de juliol de 2022, a partir de les 15 h
— Termini per sol·licitar revisió i tràmit de vista: del 14 al 15 de juliol de 2022
— Publicació dels resultats definitius d’aptes i no aptes de cada nivell: 13 de setembre, a partir de les 15 h

Aquí podeu consultar els calendaris de les proves i les bonificacions i exempcions de la taxa 👇👇

http://www.caib.cat/govern/sac/fitxa.do?codi=5036654&coduo=2390443&lang=ca

⚠⚠ AVÍS. Per a la inscripció als cursos de llengua catalana, consultau el web de l’Institut d’Estudis Baleàrics:https://llengua.iebalearics.org/

Proves lliures certificació idiomes EOI 2021-22

Matricula oberta.

⚠⚠ Atenció‼ Hi ha dos terminis d’inscripció diferents

CATALÀ: A2 i C1

Inscripcions: del 9 al 23 de març.

La inscripció a les proves lliures de català s’ha de tramitar de manera telemàtica unificada per a totes les escoles oficials d’idiomes de Mallorca en tres fases:

 • Fase 1: elecció del nivell i indicació de preferència de seus per a la realització dels exàmens
  de les 9.00 h. del 24 de febrer a les 22.00 h. del 7 de març de 2022 
 • Fase 2: assignació d’un centre a cada candidat per a la inscripció i realització de proves –
  dia 8 de març de 2022 a les 22 h.
 • Fase 3: formalització de la inscripció en l’EOI corresponent de les 9.00 h. del 9 de març a les 22 h. del 23 de març de 2022

ALTRES IDIOMES

Inscripcions: del 24 de febrer al 7 de març

 • Alemany: A2, B1, B2, C1, C2
 • Anglès: A2, B1, B2, C1, C2
 • Àrab: A2, B1, B2
 • Espanyol per a estrangers: A2, B1, B2, C1
 • Francès: A2, B1, B2, C1
 • Italià: A2, B1, B2, C1
 • Japonès: A2
 • Rus: A2, B1, B2
 • Xinès: A2, B1, B2

Tota la informació sobre condicions, terminis, calendari de proves, procediment i informació de les proves la trobareu al web de l’EOI (link adjunt)

👇👇

https://bit.ly/3I1MKEW