Proves llengua catalana. Convocatòria: gener 2023

📌📌 Convocatòria de proves de llengua catalana de la DG de Política Lingüística
✅ Nivells A2, B1, B2 i C1

🗓  Dimecres 23/11 acaba el termini d’inscripció
👉 Proves escrites i orals: gener i febrer de 2023
➕ info: https://www.caib.cat/govern/sac/fitxa.do?codi=5420886&coduo=2390443&lang=ca

CONVOCATÒRIA DE PROVES DE LLENGUA CATALANA DE GENER DE 2023

Pròxima convocatòria de proves de llengua catalana

Inscripció

El termini d’inscripció serà del 10 al 23 de novembre, ambdós inclosos.

Calendari de les proves

​​

Llocs de les proves

Eivissa, Formentera, Inca, Manacor, Maó i Palma

Informació i inscripcions: dgpoling.caib.es

Informació general

—   Per inscriure’s a les proves dels certificats de coneixements generals (A2, B1, B2 i C1) no s’ha d’acreditar cap nivell previ.

—   Les bases de la convocatòria estableixen que només és possible la inscripció a un sol certificat de coneixements generals. En cas que faceu una inscripció a més d’un certificat general, convé que tingueu en compte el següent:

 1. En la llista provisional d’admesos i d’exclosos constareu com a exclòs de tots els nivells als quals us heu inscrit.
 2. En el termini d’esmenes haureu de triar el nivell del qual us voleu examinar, per la qual cosa en la llista definitiva d’admesos i d’exclosos constareu com a admès del nivell triat i com a exclòs de la resta de nivells als quals us heu inscrit.
 3. No es retornen les taxes de la inscripció dels nivells en què quedeu exclòs per inscripció a més d’un nivell, perquè no és un error imputable a l’Administració

—   La inscripció es podrà fer de manera telemàtica o presencialment.

—   Taxes:

—   Consultau els motius de bonificació i exempció de la taxa d’inscripció i la documentació que s’ha de presentar per acreditar-los en el document «Bonificacions i exempcions de la taxa» al final d’aquesta pàgina.

—   Els examinands seran convocats per a cada prova (escrita i oral) en crida única. Els qui no hi compareguin seran exclosos de la prova.

—   Totes les persones que es presentin a la prova escrita seran convocades a la prova oral.

—   No es guarda la puntuació de cap àrea per a pròximes convocatòries. Si alguna persona acredita una causa de força major, podrà sol·licitar que es li guardi la nota de la prova escrita, en cas que sigui apte, per a la convocatòria següent, en la qual només serà convocat a la prova oral.

—   Per ser apte de la prova, la puntuació mínima de cada àrea és de 60 punts.

Estructura, valoració i model de les proves:

http://www.caib.cat/govern/sac/fitxa.do?codi=1761295&coduo=2390443&lang=ca

Proves de llengua catalana- maig 2022 Direcció General de Política Lingüística

📌 Informació general

— Hi haurà proves dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2, i de llenguatge administratiu.
— Per inscriure’s a les proves dels certificats de coneixements generals (A2, B1, B2, C1 i C2) no s’ha d’acreditar cap nivell previ. Per inscriure’s a les proves del certificat de coneixements de llenguatge administratiu, s’ha d’acreditar, com a mínim, el nivell C1 de llengua catalana.
— Les bases de la convocatòria estableixen que només és possible la inscripció a un sol certificat de coneixements generals. En canvi, s’admetrà alhora la inscripció al certificat del nivell C2 i al de llenguatge administratiu.
— La inscripció es podrà fer de manera telemàtica o presencialment.

Calendari

—🗓🗓 Termini d’inscripció: del 17 al 30 de març de 2022, ambdós inclosos
— Publicació de les relacions provisionals d’admesos i d’exclosos: 21 d’abril de 2022, a partir de les 15 h
— Termini per esmenar errors en les inscripcions: del 22 al 28 d’abril de 2022
— Publicació de les relacions definitives d’admesos i d’exclosos: 17 de maig de 2022, a partir de les 15 h
— Proves:

— Publicació dels resultats provisionals: 13 de juliol de 2022, a partir de les 15 h
— Termini per sol·licitar revisió i tràmit de vista: del 14 al 15 de juliol de 2022
— Publicació dels resultats definitius d’aptes i no aptes de cada nivell: 13 de setembre, a partir de les 15 h

Aquí podeu consultar els calendaris de les proves i les bonificacions i exempcions de la taxa 👇👇

http://www.caib.cat/govern/sac/fitxa.do?codi=5036654&coduo=2390443&lang=ca

⚠⚠ AVÍS. Per a la inscripció als cursos de llengua catalana, consultau el web de l’Institut d’Estudis Baleàrics:https://llengua.iebalearics.org/

Proves lliures certificació idiomes EOI 2021-22

Matricula oberta.

⚠⚠ Atenció‼ Hi ha dos terminis d’inscripció diferents

CATALÀ: A2 i C1

Inscripcions: del 9 al 23 de març.

La inscripció a les proves lliures de català s’ha de tramitar de manera telemàtica unificada per a totes les escoles oficials d’idiomes de Mallorca en tres fases:

 • Fase 1: elecció del nivell i indicació de preferència de seus per a la realització dels exàmens
  de les 9.00 h. del 24 de febrer a les 22.00 h. del 7 de març de 2022 
 • Fase 2: assignació d’un centre a cada candidat per a la inscripció i realització de proves –
  dia 8 de març de 2022 a les 22 h.
 • Fase 3: formalització de la inscripció en l’EOI corresponent de les 9.00 h. del 9 de març a les 22 h. del 23 de març de 2022

ALTRES IDIOMES

Inscripcions: del 24 de febrer al 7 de març

 • Alemany: A2, B1, B2, C1, C2
 • Anglès: A2, B1, B2, C1, C2
 • Àrab: A2, B1, B2
 • Espanyol per a estrangers: A2, B1, B2, C1
 • Francès: A2, B1, B2, C1
 • Italià: A2, B1, B2, C1
 • Japonès: A2
 • Rus: A2, B1, B2
 • Xinès: A2, B1, B2

Tota la informació sobre condicions, terminis, calendari de proves, procediment i informació de les proves la trobareu al web de l’EOI (link adjunt)

👇👇

https://bit.ly/3I1MKEW