Vols formar part del Cos d’Observadors de Meteorologia de l’Estat??

👉 Es convoca procés selectiu per a ingrés, pel sistema general d’accés lliure, en el Cos d’Observadors de Meteorologia de l’Estat.

⚠ En total, es convoquen 83 places de les quals es reservaran quatre per als qui tinguin la condició legal de persona amb discapacitat, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%

🗓 Termini de sol·licituds: Vint dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat. (Del 30/01/2023 al 24/02/2023)

🧐 Consulta les baseshttps://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-2178

Carnet Jove Illes Balears: avantatges i descomptes a les Illes i a tota Europa

El Carnet Jove és la targeta que t’obre les portes d’avantatges i descomptes a les Illes Balears, a la resta d’Espanya i a molts països d’Europa en transports, cursos, espectacles, museus, allotjaments…

 Edat: de 12 a 30 anys

 Preu: 6 €

 Vigència: 4 anys

Té dues modalitats:

Carnet Jove – a partir dels 12 anys

És la targeta personal i intransferible que te permet gaudir de tots els descomptes i avantatges associats al Programa del Carnet Jove Europeu.

Per obtenir-lo, als 12 anys, has d’acudir a una oficina de CaixaBank ubicada a les Illes Balears. A partir dels 14 anys, es pot tramitar en línia a la web i a l’app del Carnet Jove de les Illes Balears, a partir dels 14 anys. Clica aquí

Carnet Jove financer– a partir dels 18 anys

Aquesta modalitat , a més, es pot fer servir com una targeta financera i com a mitjà de pagament.

Tramita’l en línia a l’app d’Imagin, a partir dels 18 anys. Clica aquí

També pot acudir a una oficina de CaixaBank ubicada a les Illes Balears.

Avantatges i descomptes a les iiles balears i arreu d’europa

Visa

Arreu de totes les Illes, el carnet jove et permetrà gaudir de moltes avantatges i descomptes en diferents àmbits:

 CULTURA I OCI
 FORMACIÓ
 SALUT I BELLESA
 ESPORTS
 RESTAURACIÓ
 ALLOTJAMENTS
 SERVEIS
 COMPRES
 VIATGES

Consulta-los aquí

A més, el Carnet Jove de les Illes Balears forma part de l’Associació Europea del Carnet Jove, EYCA, integrada per més de 60 organitzacions en més de 30 països europeus i amb més de 60.000 descomptes i avantatges.

Consulta-los aquí

Tota la informació sobre el carnet jove la pots consultar a https://www.carnetjoveillesbalears.org/ca/carnet-jove

Pamboliada i Playback 2022

Divendres 7 d’octubre, a la plaça d’Espanya.

Us podeu inscriure al playback  fins dijous 6 d’octubre a les 14.00 h, als següent enllaç:

https://forms.gle/Tm1un5tquvmJvcXG9

 

No espereu el darrer moment

Aquest activitat s’organitza de forma conjunta amb l’Associació Juvenil Quintos de Llucmajor (Q01). Us anirem informant de la pamboliada en tenir-ne tots els detalls.

Per al playbak, hi haurà dues categories:

☑️Infantil:  de 6 a 12 anys
☑️General: a partir de 13 anys (o que els cumpleixin dins el 2022) sense límit d’edat, sols ganes de passar-ho bé

A qualsevol de les categories s’hi pot participar individualment o en grup. Totes les persones que participin a la categoría infantil han d’emplenar una autorització. En cas que a la categoría general, en la modalitat grup, hi hagi alguna persona menor d’edat també ha d’emplenar l’autorització. Contactau amb el CIJ al telèfon 971 662 512

 

 

 

Bases del concurs de playback 2022

Bases_playback_2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linkmeet.Trobada nacional de diàleg estructurat. Joves de 18 a 30 anys.

📢📢 Trobada a nivell nacional a les Illes Canàries per debatre, consensuar i compartir diferents estratègies pràctiques per al treball amb joves i l’ús d’aplicacions digitals.

També vol promoure la democràcia, la participació ciutadana, la vida saludable i el medi ambient.

Si ets jove i estàs interessat-ada en fer sentir la teva veu, si ets treballador-a juvenil i vols conèixer la opinió d’altres treballadors-res com tu, si ets responsable de polítiques de joventut i te vols enriquir de la pluralitat d’opinions, aquesta trobada t’interessa.

El termini està obert fins que s’esgotin les places. No badis!

Està totalment finançat per el programa Erasmus+

Si en vols més informació contacta amb el CIJ per whatsapp 674343311

Enllaç per a fer la inscripció:

Formulario de inscripción para el Proyecto Erasmus+ Juventud: KA 154 (google.com)https://docs.google.com/forms/d/14g83CIP_jiURYL9VwkJgNm9n4vhoY-XRtcPKhd4xZnc/viewform?edit_requested=true

Tota la informació:

Bo Lloguer Jove – Illes Balears

El Bo Lloguer Jove és uns subvenció per facilitar el gaudi d’un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d’ús a les persones joves amb escassos mitjans econòmics.

Es preveu que es pugui demanar a principis d’agost

REQUISITS

1. EDAT: Màxim 35 anys (al moment de la sol·licitud)

2. NACIONALITAT:

– espanyola

– membre UE o Suïssa

– estrangers no comunitaris, amb permís de residència i amb residència regular a les Illes Balears

3. TITULARITAT del contracte de lloguer de l’habitatge de residència permanent i regular,
de renda mensual inferior a 900€

* No es consideraran beneficiaris les persones titulars que ells o els seus convivents tenguin tant de consanguinitat com d’afinitat amb l’arrendador:

· 1r grau de parentiu[pares, fills + cònjuges d’aquests]

· 2r grau de parentiu[germans, padrí-na, nets + cònjuges d’aquests]

·

4. INGRESSOS de la unitat de convivència no superiors a 3 vegades l’IPREM (24.318€)
(caselles 435 + 460 de l’IRPF corresponents a la base imposable general i la d’estalvi)

INCOMPATIBILITATS

El Bo Lloguer Jove no serà compatible amb cap altra ajuda per al lloguer que pugui concedir qualsevol altra administració o entitat pública.

Només s’exceptuaran els casos en què els beneficiaris:

– Que tenguin consideració d’especialment vulnerables

– Perceptors de prestacions no contributives de la Seguretat Social

– Perceptors de l’ingrés Mínim Vital

En els casos que s’exceptua la incompatibilitat, la suma de les ajudes rebudes no podrà superar l’import de la renda mensual de lloguer.

MÈTODE DE PRESENTACIÓ EXCLUSIVAMENT TELEMÀTIC

Per a presentar la sol·licitud, s’haurà de disposar de:

– DNI electrònic o certificat digital o clau PIN

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

– Document Nacional d’Identitat dels titulars del contracte (NIF, NIE o Passaport).

– Document acreditatiu de representació, si escau.

– Contracte de treball (treballadors per compte d’altres).

– Alta d’activitat empresarial (autònoms).

– Informe de vida laboral de la TGSS.ENLLAÇ

– Còpia completa del contracte de lloguer en vigor.

– Referència cadastral de l’immoble objecte del contracte de lloguer.ENLLAÇ

– Certificat de qualsevol Registre de la Propietat, acreditatiu i vigent de no tenir titularitats registrals en tot el territori nacional (certificat d’Índexs).ENLLAÇ

– Justificants bancaris vàlids del pagament de les rendes mensuals (els pagaments en efectiu no son vàlids).

– Autorització per a la consulta telemàtica de dades personals o econòmiques.

– Declaració responsable.

➕info: https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=5302204&coduo=199&lang=ca

Assessories per a joves

  • Cerques feina? T’orientam sobre sortides laborals, on cercar feina. T’ajudam a millorar el CV i la carta de presentació. T’explicam com funcionen les oposicions. T’ajudam a identificar les teves competències.
  • Fas feina però vols millorar? T’informam dels recursos que tens al teu abast per millorar o especialitzar-te.
  • Necessites orientació acadèmico-professional? Intentam resoldre els teus dubtes sobre estudis, titulacions, accés, homologacions…
  • Vols informar-te sobre beques i mobilitat? T’informam de les opcions que hi ha.
  • Sou un grup de joves interessats en una temàtica concreta? Us informam de les avantages de l’associacionisme juvenil i de les passes a seguir per donar d’alta una associació i de tots els tràmits relacionats.

Pamboliada i Playback 2019

Cartell 2019

 

Divendres 5 d’octubre, a la plaça d’Espanya. Us podeu inscriure fins dijous 3 d’octubre, però no espereu el darrer moment

Aquest activitat s’organitza de forma conjunta amb l’Associació Juvenil Quintos de Llucmajor. Us anirem informant de la pamboliada en tenir-ne tots els detalls.

Per al playbak, hi haurà dues categories:

☑️Infantil: fins a 12 anys
☑️General: a partir de 13 anys (o que els cumpleixin dins el 2019) sense límit d’edat, sols ganes de passar-ho bé

 

A qualsevol de les categories s’hi pot participar individualment o en grup. Totes les persones que participin a la categoría infantil han d’emplenar una autorització. En cas que a la categoría general, en la modalitat grup, hi hagi alguna persona menor d’edat també ha d’emplenar l’autorització.

 

Les incripcions se faran en funció de l’edat, en els següents links:

 

Reglament del Playback 2019

1. El playback tendrà lloc dissabte 5 d’octubre de 2019 a partir de les 21’00 h. Totes les persones participants han de ser a la plaça d’Espanya a les 21’00 i s’organitzarà el torn de sortida.

2. Hi poden participar totes aquelles persones que ho desitgin, sempre i quan es cumpleixin tots els punts establerts en aquestes bases. S’hi pot participar a nivell individual o en grup.

3. Hi haurà dues categories que en cap cas se poden mesclar:

– Infantil: fins a 12 anys (de 6 a 12 anys).

– General: a partir de 13 anys, o que els cumpleixin dins el 2019, sense límit d’edat.

4. Per inscriure’s al playback s’haurà d’emplenar el formulari online que trobareu al blog del Centre d’Informació Jove www.llucmajove.org i les autoritzacions, en el cas de menors d’edat, en els termes que s’indiqui al blog.

5. El termini per inscriure’s estarà obert fins dijous 3/10/2019. S’ha de seguir el procediment que s’indiqui al blog del CIJ. La inscripció serà gratüita per a totes les categories.

6. La cançó de cada playback serà de lliure elecció, no podent coincidir cap participant amb un mateix tema, sigui de la categoria que sigui. En cas de coincidència, tendrà preferència la inscripció que s’hagi fet en primer lloc.

7. La durada màxim de cada actuació serà de 5 minuts

8. Tots els playbacks tendra dret a ambientar l’escenari sempre i quan el temps emprar per al muntatge/desmuntatge de l’escenografia no superi els 2 minuts. Un cop acabada l’actuació, s’haurà de retirar tot el material. L’organizació no se fa responsable de possibles danys o desperfectes en els materials aportats pels participants

9. No hi ha ni mínim ni màxim de participants en cap categoria.

10. L’organtizació no es fa responsable del contingut de les actuacions. Aquesta serà única i exclusiva de la persona o grup que la representi.

11. El públic assistent a la pamboliada organització per l’Associació de Quintos de Llucmajor (Q99) serà el que emetrà els vots per escollir els guanyadors de cada categoria. Sols podran esser jurat les persones que assisteixin al sopar. Les votacions s’emetran des de les taules del sopar.

12. Hi haurà tres premis per categoria, a partir de les votacions del públic assistent descrit al punt 11.

13. Totes aquelles circumstàncies o situacions no contemplades en aquestes bases, seran resoltes per l’organització, la qual es reserva el dret de canviar, afegir o suprimir algun punt de les bases, si per causes jutificades fos necessari.

Ajuntament de Llucmajor

Setembre 2019