Llista professorat especialista FP

BOIB núm. 026-17/02/2022

Convocatòria per a formar part de la llista de professors-res especialistes en centres públics no universitaris

Formació professional

99106 INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES

99127 SISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTICS

El termini per a presentar les sol·licituds i la documentació per a participar en la convocatòria és del 18 al 25 de febrer de 2022, ambdós inclosos.

Bases de la convocatòria:

https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2022/11527/657943/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce