El programa de GARANTIA JUVENIL

Garantia Juvenil és una iniciativa europea que pretén facilitar l’accés de les persones joves de més de 16 i menors de 30 anys al mercat de treball.

Garantia Juvenil està dirigida a persones joves en recerca de feina que no es trobin en situació d'estudiar o formar-se, ni treballant per compte propi o aliè, i vulguin aconseguir la seva inserció plena al mercat laboral.

Les persones joves podran sol·licitar la seva inscripció sempre que compleixin els REQUISITS (consulta dades concretes al web: https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil/que-es-garantia-juvenil.html

Està enfocada que totes les persones joves no ocupades ni integrades en els sistemes d’educació o formació puguin rebre una oferta d’ocupació, educació o formació, inclosa la formació d’aprenent o període de pràctiques, després d’acabar l’educació formal o quedar desocupats.

El que es preten és que cada persona jove pugui rebre una oferta en un període de quatre mesos a partir de la seva inscripció. Amb aquesta finalitat es crea el Sistema Nacional de Garantia Juvenil com un fitxer on les persones joves, inscrites amb caràcter voluntari, passen a constituir una llista única de demanda a disposició de les entitats responsables de proposar les ofertes concretes.

⚠⚠Si t’has d’inscriure per primera vegada a Garantia Juvenil ho has de fer des d’aquest enllaç: https://garantiajuvenil.sepe.es/nuevaSolicitud

⚠⚠ Si ja has accedit al sistema alguna vegada pots entrar-hi des d’aquest enllaç: https://garantiajuvenil.sepe.es/loginAcceso

📌📌Si necessites més informació o suport per a la inscripció o consulta de dades pots contactar amb noltros

Està inscrit-a a Garantia Juvenil té molts avantatges ‼‼

Entre els avantatges de Garantia Juvenil destaquen els ajuts a la contractació i les convocatòries d'educació, formació, pràctiques, aprenentatge, ocupació i autoocupació.

Garantia Juvenil al CIJ de Llucmajor

Al CIJ et podem donar suport en l’obtenció del teu usuari i contrasenya perquè demanis la teva inscripció en el Sistema de Garantia Juvenil.

També et podem informar sobre els avantatges de la Garantia Juvenil.

Sol·licita cita prèvia per whatsapp al 674343311

Més informació: https://llucmajove.org/category/recerca-de-feina/garantia-juvenil/