Cens d’associacions juvenils de Mallorca

👉✅ El Cens d’Associacions Juvenils de Mallorca és un registre insular on es poden inscriure les associacions juvenils i entitats que treballen a favor de les persones joves de Mallorca

➕ info: https://joventut.conselldemallorca.cat/participacio-juvenil

Registre al Cens: https://seu.conselldemallorca.net/es/buscador-de-procedimentos?materies=juventud&tipus-actuacions=registros

Font: https://twitter.com/JoventutMca/status/1592467451643834369

@JoventutMca