Oferta educativa Illes Balears 2018-19

Imatge notícia

 

 

 

En els fitxers adjunts hi teniu a la vostra disposició l’oferta educativa de les Illes Balears per illes. La informació inclou els nivells educatius, a més d’altres dades d’interès com adreces i telèfons de contacte amb les diferents direccions generals de la Conselleria d’Educació i Universitat

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=50606&coduo=36&lang=ca