JO VULL SER…

En aquest apartat hi trobareu informació sobre diferents professions: com s’hi pot accedir, itinerari formatiu, continguts dels estudis i qualsevol informació relacionada amb la professió.

En aquests moments està en revisió i actualització.

Per a quasevol consulta us podeu adreçar a noltros a través del blog, per xarxes socials o per correu electrònic:

📧📧cij@llucmajor.org

Perruquer/a i esteticista

1

Els i les professionals de la perruqueria netegen, condicionen, assequen, tallen, estilitzen, fan la permanent, allisen i tenyeixen el pèl. També poden aconsellar a la clientela sobre productes per al cabell, realitzar tasques de recepció i ocupar-se dels pagaments. Es pot fer feina per compte propi (autònom-a) o per una altra persona.
Els i les professionals de l’estètica duen a terme tractaments de bellesa a les persones per a millorar el seu aspecte, i per a ajudar-lis a sentir-se millor amb si mateixos. Aquests tractaments inclouen tècniques de camuflatge cosmètic, depilació, tractaments facials i massatges. Com en el cas de la perruqueria, es pot fer feina per compte propi (autònom-a) o per una altra persona.

FITXA INFORMATIVA “JO VULL SER PERRUQUER/A I ESTETICISTA”

Versió en català

Feu clic per accedir a perruquer-i-esteticista-cat.pdf

Versió en castellà

Feu clic per accedir a peluquero-y-esteticien-cast.pdf

Entrenador-a personal

1

Els  i les entrenadors-res personals són figures professionals que treballen amb persones que volen millorar la seva salut i benestar. D’aquesta forma estudien de forma individual cada persona que es posa en les seves mans per indentificar-ne els objectius i així  planificar diferents activitats per a la consecució d’un fi.

Normalment treballen en un gimnàs o centre d’oci, tot i que també poden visitar a la clientela a domicili. La pandèmia de la COVID-19 ha suposat un canvi important pel que fa al desenvolupament d’aquesta professió perquè han proliferat les experiències d’entrenaments telemàtics a partir de la suscripció a comptes.

El seu treball depèn de les disponibilitats horàries de la clientela per la qual cosa la disponibilitat d’una franja horària àmplia és fonamental per al desenvolupament d’aquesta professió: fins a tard o també els caps de setmana.

FITXA INFORMATIVA “JO VULL SER ENTRENADOR PERSONAL”

Versió en català

Feu clic per accedir a entrenador-personal-cat.pdf

Versió en castellà

Feu clic per accedir a entrenador-personal-cast.pdf

Socorrista aquàtic

2

El professional de socorrisme aquàtic és la persona que es dedica a proporcionar les cures necessàries a un accident en absència de personal sanitari, a vetlar per la seguretat de les persones  usuàriess de piscines i instal·lacions aquàtiques, a prevenir situacions potencialment perilloses i a intervenir de forma eficaç davant un accident o situació d’emergència.

Per poder exercir de socorrista aquàtic o de primers auxilis es necessita el carnet acreditatiu homologat per la Federació de Salvament i Socorrisme de les Illes Balears o laConselleria de Salut del Govern de les Illes Balears.

Carnet Professional de Socorrisme a Espais Aquàtics Naturals i Instal·lacions Aquàtiques
https://www.caib.es/seucaib/es/tramites/tramite/4265942

FITXA INFORMATIVA “JO VULL SER SOCORRISTA”

Versió en català

Socorrista (cat)

Versió en castellà

Feu clic per accedir a socorrista-cast.pdf