Convocatòria ajudes INJUVE per a la Creació Jove 2018

c_creacion_2018_0

Aquests ajuts estan destinats a joves creadors d’un màxim de 30 o 35 anys d’edat per a projectes a desenvolupar durant l’any 2019 en àmbits com les arts visuals, escèniques, musicals, literàries, disseny, còmic i il·lustració.

Els projectes presentats han d’incloure en una d’aquestes quatre línies d’actuació:
• Producció d’obra, amb llibertat de format i tècnica (18 a 30 anys), fins a 3.500 €.
• Mobilitat d’obra produïda i / o mobilitat de creadors en espais especialitzats, gires o residència (no estudis reglats) en àmbit nacional i internacional (18 a 30 anys), fins a 3.500 €.
• Emprenedoria per a la creació jove, en i per a espais emergents de creació jove, acotats en el temps, que no signifiquin una programació anual completa, en àmbit nacional o internacional (18 a 35 anys), fins a 7.000 €.
• Sala Amadís de l’Institut de la Joventut: comissariat d’exposicions, tallers o altres activitats de creació emergent a desenvolupar en grup o col·lectiu (18 a 35 anys), fins a 7.000 €.
Qui pot sol·licitar les Ajudes?

Persones físiques i jurídiques, de nacionalitat espanyola, i totes aquelles amb residència legal a Espanya, que tinguin entre 18 i 30 o 35 anys d’edat, segons sigui l’objecte de l’ajuda.

Quan es tracti de projectes en què participen més d’una persona, el requisit d’edat s’exigirà a tots els beneficiaris. En el cas de grups musicals i companyies d’arts escèniques, el requisit d’edat s’exigirà tant a la direcció artística com a quadre d’interpretació artística.

Quan es tracti de persones jurídiques, el requisit d’edat s’exigirà a les persones físiques que figurin com a representants en els seus òrgans directius en l’any de la convocatòria.

Terminis i forma de presentació de les sol·licituds
• A través del Registre electrònic del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Formularis de l’Institut de la Joventut: Formulari persones (físiques i jurídiques) i Formulari Agrupacions.
• A través dels models de sol·licitud que poden descarregar-se a continuació i que s’han d’adreçar a la Direcció General de l’Institut de la Joventut pels mitjans que s’especifiquen a la Resolució d’aquesta convocatòria.
• Termini de presentació: del 12 de juny al 9 de juliol de 2018

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

http://www.injuve.es/creacionjoven/noticia/convocatoria-ayudas-injuve-para-la-creacion-joven-2018

Descobreix Europa

banner_umbrella_011

Tens 18 anys? Tens ganes d’aventures? En aquest cas, participa en DiscoverEU -una iniciativa de la Unió Europea que lliurarà uns 15.000 joves un “bonus” de viatge per aquest estiu- i prepara’t per explorar Europa.

Aprofita aquesta oportunitat per saber què és la llibertat de circulació, comprendre millor la diversitat d’Europa, gaudir de la seva riquesa cultural, fer nous amics i, per què no, descubrir-te a tu mateix.

A més, 2018 és l’Any Europeu del Patrimoni Cultural i el viatge pot ser encara més interessant. En tota Europa s’organitzen multitud d’actes per celebrar la fantàstica diversitat del nostre patrimoni cultural.

La major part del viatge es farà en ferrocarril. T’impressionarà la infinitat de ciutats i pobles de tot tipus i de paisatges deslumbrants que abunden al nostre continent.

Per donar l’accés més gran a tots els llocs, els viatges també inclouràn formes de transport alternatius com bus o ferris. En casos excepcionals, i quan no hi hagi altres mitjans de transport, s’autoritzaran els viatges en avió. D’aquesta manera, els joves que viuen en zones remotes o a les illes també tenen l’oportunitat de participar.

Només els que reuneixin aquestes condicions:
• tenir 18 anys complerts l’1 de juliol de 2018 (els nascuts entre el 2 de juliol de 1999 i l’1 de juliol de 2000)
• tenir la nacionalitat d’un dels 28 Estats membres de la Unió Europea
• indicar el número del document d’identitat o número de passaport en el formulari de sol·licitud online
• començar el viatge en un dels 28 Estats membres de la UE
• iniciar el viatge entre el 9 de juliol i el 30 de setembre de 2018
• viatjar entre un i trenta dies
• visitar entre un i quatre països estrangers dins de la UE
• estar disposat a convertir-se en un ambaixador de DiscoverEU.

Si compleixes aquests criteris, pots presentar la teva sol·licitud a través de l’eina d’inscripció en línia.

Pots presentar-la a títol individual o en nom d’un grup de 5 persones, com a màxim. En aquest cas, ha d’haver un cap de grup, que és qui emplena el formulari de sol·licitud, a més de participar en el concurs i respondre a la pregunta de desempat. El cap o la cap de grup rebrà un codi en el moment de presentar la sol·licitud, que ha de comunicar als membres del grup perquè puguin inscriure. Amb el codi que els faciliti el cap o la cap del grup, els altres membres poden inscriure en línia i afegir les seves dades personals. Tots els membres del grup han de tenir també 18 anys.

El termini per a la presentació de sol·licituds en línia serà del 12 de juny a les 12.00 (CEST) al 26 de juny a les 12.00 (CEST). En primer lloc, has d’indicar les teves dades personals i donar alguns detalls sobre el viatge que hagis planejat. Després hauràs de participar en un concurs de 5 preguntes relacionades amb l’Any Europeu del Patrimoni Cultural 2018 i les iniciatives de la UE destinades als joves. Finalment, hauràs de respondre a una pregunta de desempat, que permetrà a la Comissió Europea classificar els sol·licitants en cas d’haver massa sol·licituds. Un cop seleccionats, els participants hauran de començar el seu viatge entre el 9 de juliol i el 30 de setembre de 2018.

http://europa.eu/youth/discovereu_es

Premis i Beques Pilar Juncosa i Sotheby’s 2018

premis_cat-1-1024x690portada_premis_beques-1

 

Miró Mallorca Fundació, seguint la voluntat dels seus fundadors, vol promoure i difondre els valors creatius contemporanis, ajudar les joves generacions d’artistes en la seva formación i impulsar-los en el seu compromís d’innovació i de recerca sincera de nous camins de creació. Per això, obre la nova convocatòria dels Premis i Beques Pilar Juncosa i Sotheby’s 2018.

https://miromallorca.com/premis-i-beques-pilar-juncosa-i-sothebys-2018-nova-convocatoria/

 

Activitats d’estiu Seràs UIB

I Campus Humanísticosocial d’Estiuuib

 

Altres activitats