ACREDITACIÓ D’IDIOMES. CERTIUNI-UIB

La UIB permet, mitjançant CERTIUNI (amb el vistiplau de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles, CRUE), l’acreditació en el nou Marc europeu comú de referència (MECR) de les llengües.No cal ser estudiant universitari. Hi pot accedir qualsevol persona major de 18 anys.

Les proves es fan mitjançant el sistema BULATS, sistema en línia d’avaluació que permet de forma ràpida, fiable i econòmica avaluar el nivell de domini de les diverses habilitats comunicatives de les llengües següents:

– Anglès: comprensió auditiva i lectora, expressió oral, expressió escrita
– Francès: comprensió auditiva i lectora
– Alemany: comprensió auditiva i lectora

Si vols tenir més informació al respecte, punxa aquí.