SEXUALITAT

La sexualitat és un concepte molt ampli. Abasta diferents aspectes: sexe, identitat sexual, rols de gènere, orientació sexual, erotisme, plaer, intimitat i reproducció.

La vivència de la sexualitat influeix de forma important en la salut física i emocional. Gaudir de bona salut implica gaudir d’una bona salut sexual. Què vol dir aquesta frase? Esser capaç de tenir experiències sexuals agradables, segures i lliures (de coerció, discriminació i violència)

El Govern Balear ha posat en marxa un portal web sobre salut sexual on podeu trobar informació que us podrà ser d’utilitat

👇👇

http://www.caib.es/sites/salutsexual/ca/portada-86341/

⚠ A més ofereixen un espai on podeu fer consultes particulars de manera privada

👇👇

http://www.caib.es/sites/salutsexual/ca/fcontacto/contacte/?mcont=98521

SALUT SEXUAL I COVID-19

Tot i que s’està avançant en el procés de vacunació de la COVID-19, s’han de seguir mantenint les mesures de prevenció davant la malaltia, fins que no s’assoleixi la immunitat de grup.

 A continuació trobareu un recull de preguntes i respostes sobre com viure la sexualitat en temps de COVID-19 elaborat per l’Agència de Salut Pública de Barcelona

👇👇

https://www.aspb.cat/documents/sexe-covid19/

DIVERSITAT SEXUAL I DE GÈNERE

La sexualitat és molt àmplia i variada. L’orientació sexual varia segons la persona. Es tracta que cadascú se senti còmode gaudint de la sexualitat a la seva manera i amb respecte cap a les altres persones. Hi ha tantes sexualitats com persones.

En línies generals es pot dir que el sexe es conforma a partir de les característiques biològiques del cos: fisiològiques, anatòmiques, cromosòmiques i hormonals. Ve determinat pels genitals externs: a cadascú se li assigna en el moment que neix la categoria de dona o d’home. Però… hi ha persones que neixen amb uns genitals externs que no encaixen en aquesta classificació estàndart (home-dona). En aquest cas es parla d‘intersexualitat.

El gènere, per la seva banda, és una construcció social i cultural:masculí/femení. Es defineix com l’assignació de rols i comportaments que cada societat i cultura atribueix a cada sexe. Inclou la forma de vestir, de relacionar-se, d’assumir responsabilitats socials, familiars i professionals. Històricament s’ha mantingut i reforçat la creença que els homes han de tenir expressions i comportaments “masculins” i les dones “femenins”, però no hi ha cap evidència que indiqui que això ha de ser així.
 

📌📌En aquest vídeo s’explica de forma molt clara el concepte de DIVERSITAT SEXUAL a partir de quatre conceptes: SEXE BIOLÒGIC, IDENTITAT SEXUAL, ORIENTACIÓ SEXUAL i EXPRESSIÓ DE GÈNERE

Si voleu aprofundir més sobre aquest tema podeu consultar aquest enllaç: http://www.caib.es/sites/salutsexual/ca/diversitat_sexual_i_de_ganere/

El Mapa de recursos LGTBI+ de les Illes Balears vol contribuir a donar a conèixer els drets i apropar els Serveis a l’abast de les persones lesbianes, gais, trans, bisexuals i amb característiques intersexuals (persones intersex) que es troben en el territori de les Illes Balears. Hi podeu accedir des d’aquest enllaç: https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3355607&coduo=1426&lang=ca

https://caib.es

SEXE LLIURE I SEGUR

El sexe i la sexualitat s’han de viure amb naturalitat. Per això és important evitar situacions de risc o no desitjades: embarassos no volguts o infeccions de transmissió sexual.

A més, és bàsic el respecte cap a l’altra persona, així com sentir-se còmode amb un/a mateix/a: no s’ha de fer res que no vengui de gust.

Una relació sexual segura és aquella en què es minimitza el risc de patir:

PASTILLA DEL DIA DESPRÉS

El tractament postcoital, també conegut com “la pastilla del dia després”, evita embarassos no desitjats després d’una relació sexual en què no s’han utilitzat mètodes anticonceptius o bé s’han utilitzat de forma incorrecta.

Què és i on aconseguir-la? Al portal de Palmajove.es ho expliquen de forma molt clara:

En aquests moments hi ha dos tractaments possibles d’urgència:

El de les 72 hores: Consisteix en l’administració d’una pastilla amb un component anomenat levonorgestrel administrat en una sola dosi, si no han passat 72 hores des de la relació sexual de risc. Tot i que s’ha demostrat que la seva eficàcia és fins a les 72 hores, la seva eficàcia és del 90% quan es pren dins les 24 hores després de la pràctica de risc, i d’un 85% abans de les 72 hores. Per a aconseguir-la hi ha dues opcions: anar al centre de salut IBSalut corresponent, on la dispensen de forma gratuïta al mateix centre, o comprar-la directament a la farmàcia sense recepta.

El dels 5 dies: Consisteix en l’administració d’una pastilla amb un component anomenat acetat d’ulipristal. S’anomena pastilla dels 5 dies perquè la seva eficàcia pot allargar-se fins a 5 dies després de la relació sexual de risc. Tot i això, igual que al cas anterior, la seva major eficàcia la trobam quan es pren dins les 24 hores després de la pràctica de risc. Aquesta pastilla també es pot comprar a les farmàcies sense recepta.

palmajove.es

⚠⚠ Recorda: PER A QUALSEVOL CONSULTA TAMBÉ POTS CONTACTAR AMB EL CENTRE D’INFORMACIÓ JOVE DE LLUCMAJOR PER WHATSAPP AL 674343311