📌📌Formació en direcció i/o dinamització d’activitats de lleure infantil i juvenil Nadal 2022

📌 En aquesta entrada penjarem convocatòries de cursos prevists per al periode de vacances escolars de Nadal tant de direcció com de dinamització d’activitats de temps lliure.

👉🏽 Temps lliure projectes

https://www.facebook.com/tempslliureprojectes/

👉 Fundació Pere Tarrés

http://shorturl.at/cnwDY

👉🏽 Exitim

Assemble Euroregional de la Joventut. Selecció de candidatures

 convocatòria per a la participació de joves en la primera Assemblea euroregional de la Joventut.

Destinataris

Persones de 16 a 30 anys, amb la seva residència principal en un dels tres territoris membres de l’EPM. Els menors d’edat hauran de disposar de l’autorització dels pares per poder participar i també viatjar fora del seu territori nacional.

Objectius

  • Tractar temes que semblen importants als membres de l’Assemblea
  • Com a tal, és un òrgan consultiu per a l’EPM.
  • Fer propostes als representants electes de l’EPM per dur a terme accions o proposar establir polítiques específiques entre les tres regions membres.
  • Intercanvi i debat entre els seus membres.
  • Conèixer com funcionen les institucions europees de cooperació territorial, com son les euroregions.
  • Aprendre la ciutadania europea i descobrir cultures diferents entre els tres membres de l’EPM i més enllà, a nivell europeu.

Terminis i funcionament

  • Convocatòria de candidatures oberta de l’11 d’octubre al 27 de novembre de 2022
  • Notificació de les persones escollides durant el mes de desembre

Les persones que vulguin presentar la seva candidatura hauran d’omplir el formulari i adjuntar la seva “carta de motivació” en format lliure, és a dir, pel mitjà que prefereixin (escrit/dibuix/vídeo/so, etc.)

Tota la informació 👇👇

https://www.euroregio.eu/wp-content/uploads/221011_AMI_AEJ_CAT.pdf

Vols fer feina a l’112? Gestor-a telefònic-a. Borsa de feina

Creació d’una borsa de treball de personal laboral no permanent en la categoria professional de gestors d’emergències per al SEIB112 mitjançant un procés selectiu reglat.

 Les persones aspirants formaran part d’un borsí que els donarà dret, d’acord amb la puntuació obtinguda en el procediment selectiu, a ser cridats per cobrir totes les necessitats de personal que puguin sorgir a l’àrea d’Operacions del SEIB 112, ja sigui amb motiu del període estival, substitucions per maternitat, excedències, augment temporal de feina, baixes de llarga duració o altres causes.

Tota la informació: https://www.caib.es/sites/112/ca/borsa_/

Inscripció oberta fins dia 28/11/22